Mnenje potrošnikov, Slovenija, maj 2020

Slovenski potrošniki v maju 2020 ostajajo pesimistični

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v maju 2020 v primerjavi z aprilom zvišala za 5 odstotnih točk, vendar je še vedno 25 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem.

  • 21. 5. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov boljše kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v maju 2020 za 5 odstotnih točk višji kot v prejšnjem mesecu. Mnenje potrošnikov se je po izrazitem padcu v aprilu izboljšalo, še vedno pa je bilo za 25 odstotnih točk nižje od dolgoletnega povprečja.

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se izboljšali trije: pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 9 odstotnih točk), pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja (za 8 odstotnih točk) in pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 6 odstotnih točk). Kazalnik pričakovanja glede števila brezposelnih se je poslabšal za 2 odstotni točki.

Močan upad mnenja potrošnikov na letni ravni

Na letni ravni, tj. glede na maj 2019, je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v maju 2020 nižji za 36 odstotnih točk. Od povprečja preteklega leta je bil nižji za 35 odstotnih točk.

Vse štiri komponente, ki sestavljajo kazalnik mnenja potrošnikov, so se na letni ravni poslabšale: pričakovanje glede števila brezposelnih za 62 odstotnih točk, pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi za 52 odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 26 odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede varčevanja pa za 5 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–maj 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–maj 2020
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 4. in 17. majem 2020 odgovorilo 1.387 oseb. 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.