Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, april 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih aprila 2020 višje za 0,2 %

Cene industrijskih proizvodov so se v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 zvišale za 0,2 %, v primerjavi z aprilom 2019 pa so se znižale za 0,4 %.

  • 21.5.2020
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2020 v povprečju višje kot prejšnji mesec

Cene proizvodov so se v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 v povprečju zvišale za 0,2 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,3 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujih trgih pa za 0,2 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so se v aprilu 2020 na mesečni ravni zvišale za 0,2 %, medtem ko se cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja v povprečju niso spremenile.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v aprilu 2020 glede na marec 2020 zvišale cene proizvodov za investicije (za 0,5 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,4 %). Cene surovin se v povprečju v primerjavi s prejšnjim mesecem niso spremenile, medtem ko so se cene energentov znižale (za 0,5 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 13,3 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 1,4 %). Izraziteje znižale pa v proizvodnji oblačil (za 1,8 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2020 za 0,4 % nižje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od aprila 2019 do aprila 2020) znižale povprečno za 0,4 %. Znižale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujem trgu (za 1,2 %), medtem ko so se cene proizvodov, ki so bili prodani na domačem trgu, zvišale za 0,3 %.

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju, kot tudi v neevrskem območju so se znižale, in sicer so bile v obeh navedenih območjih nižje za 1,2 %.

V enem letu so se najizraziteje znižale cene v proizvodnji kovin (za 5,5 %) in v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 4,5 %), opazneje zvišale pa so se cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 10,3 %).
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2020 
III 2020
IV 2020 
XII 2019
IV 2020
IV 2019
I–IV 2020
I–IV 2019
IV 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,299,599,699,8103,17
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,098,998,698,9102,88
Energenti99,596,997,7104,7105,94
Proizvodi za investicije100,5100,099,498,7100,84
Proizvodi za široko porabo100,4100,7101,5101,3104,50
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo98,998,298,9100,4102,38
C Predelovalne dejavnosti100,299,799,699,5102,89
D Oskrba z električno energijo99,694,395,7104,9105,99
E Oskrba z vodo100,0110,3110,3110,3112,62
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2020 
III 2020
IV 2020 
XII 2019
IV 2020
IV 2019
I–IV 2020
I–IV 2019
IV 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,399,9100,3101,0103,96
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,299,298,898,7102,35
  evrsko območje100,299,198,898,4101,55
  zunaj evrsko območje100,099,598,899,3104,12
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.