Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, april 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih aprila 2020 višje za 0,2 %

Cene industrijskih proizvodov so se v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 zvišale za 0,2 %, v primerjavi z aprilom 2019 pa so se znižale za 0,4 %.

  • 21.5.2020
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2020 v povprečju višje kot prejšnji mesec

Cene proizvodov so se v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 v povprečju zvišale za 0,2 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,3 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujih trgih pa za 0,2 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so se v aprilu 2020 na mesečni ravni zvišale za 0,2 %, medtem ko se cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja v povprečju niso spremenile.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v aprilu 2020 glede na marec 2020 zvišale cene proizvodov za investicije (za 0,5 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,4 %). Cene surovin se v povprečju v primerjavi s prejšnjim mesecem niso spremenile, medtem ko so se cene energentov znižale (za 0,5 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 13,3 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 1,4 %). Izraziteje znižale pa v proizvodnji oblačil (za 1,8 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2020 za 0,4 % nižje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od aprila 2019 do aprila 2020) znižale povprečno za 0,4 %. Znižale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujem trgu (za 1,2 %), medtem ko so se cene proizvodov, ki so bili prodani na domačem trgu, zvišale za 0,3 %.

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju, kot tudi v neevrskem območju so se znižale, in sicer so bile v obeh navedenih območjih nižje za 1,2 %.

V enem letu so se najizraziteje znižale cene v proizvodnji kovin (za 5,5 %) in v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 4,5 %), opazneje zvišale pa so se cene v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 10,3 %).
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2020 
III 2020
IV 2020 
XII 2019
IV 2020
IV 2019
I–IV 2020
I–IV 2019
IV 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,299,599,699,8103,17
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,098,998,698,9102,88
Energenti99,596,997,7104,7105,94
Proizvodi za investicije100,5100,099,498,7100,84
Proizvodi za široko porabo100,4100,7101,5101,3104,50
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo98,998,298,9100,4102,38
C Predelovalne dejavnosti100,299,799,699,5102,89
D Oskrba z električno energijo99,694,395,7104,9105,99
E Oskrba z vodo100,0110,3110,3110,3112,62
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2020 
III 2020
IV 2020 
XII 2019
IV 2020
IV 2019
I–IV 2020
I–IV 2019
IV 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,399,9100,3101,0103,96
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,299,298,898,7102,35
  evrsko območje100,299,198,898,4101,55
  zunaj evrsko območje100,099,598,899,3104,12
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.