Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, marec 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 11,8 % nižja kot v februarju 2020 in za 3,8 % nižja kot v marcu 2019

Vrednost v marcu 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 11,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 3,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v marcu 2019.

  • 15.5.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v marcu 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v marcu 2020 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v februarju 2020, in sicer za 11,8 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako po zvišanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih v primerjavi s prejšnjim mesecem tokrat znižala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 4,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 17,7 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v marcu 2020 nižja kot v prejšnjem mesecu tako zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 5,6 %), kot tudi zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za 4,4 %). 

Vrednost v marcu 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v marcu 2019

V januarju in februarju letošnjega leta smo zaznali zvišanje indeksa na letni ravni, v mesecu marcu 2020 pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja, in sicer za 3,8 %. Nižji kot v marcu 2019 sta bili tako vrednost del, opravljenih na stavbah (za 0,1 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih (za 6,7 %).

Vrednost v prvih treh mesecih leta 2020 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2019

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih treh mesecih leta 2020, je bila za 3,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila nižja za 1,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja, in sicer za 5,3 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
III 2020
II 2020 
III 2020
III 2019
I–III 2020
I–III 2019
III 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo88,296,2103,1123,8
  stavbe95,299,998,6173,7
  gradbeni inženirski objekti82,393,3105,3107,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi epidemije koronavirusa se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno.

Stopnja odgovora je v marcu 2020 znašala 65,5 % in je bila za 12,6 odstotne točke nižja od povprečne stopnje odgovora v letu 2019 (78,1 %).

Pri nekaterih podatkovnih serijah se lahko zaradi višje stopnje neodgovora pojavita znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).

Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje tri mesece so začasni, kljub temu bodo tudi kasneje še možne revizije podatkov.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.