Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Statopis

Najbolj zadovoljni so mladi

Mladi so na splošno bolj zadovoljni z življenjem, financami in službo kot druge generacije.

  • 18.5.2020
  • |
  • brez statusa
Aprila 2020 smo izdali novo izdajo publikacije Statøpis – statistični pregled Slovenije 2020. V njem predstavljamo z izbranimi podatki vsa tematska področja, s katerih zbiramo podatke.

V publikaciji lahko med drugim izveste, kako so v Sloveniji različne generacije zadovoljne z življenjem na splošno, s financami in s  službo. V 2019 so bili z vsem tem najbolj zadovoljni mladi (16–29 let). Mladi v celi Sloveniji so splošno zadovoljstvo z življenjem ocenili povprečno z 8,1 (na lestvici od 0 do 10). Na ravni regij so bili najzadovoljnejši mladi v zasavski (8,9), najmanj zadovoljni pa mladi v primorsko-notranjski statistični regiji (6,5). Srednja generacija (30–49 let) je splošno zadovoljstvo z življenjem ocenila povprečno s 7,5, pri čemer so bili najzadovoljnejši v gorenjski (7,8), najmanj zadovoljni pa v pomurski statistični regiji (7,2). Starejši prebivalci Slovenije (50 ali več let) so bili najmanj od vseh generacij zadovoljni s financami (5,9), pri čemer je bilo nezadovoljstvo s financami najizrazitejše v pomurski (5,3), najmanj izrazito pa v osrednjeslovenski statistični regiji (6,4).Morda pa vas zanima, kako so s financami, stanovanjskimi razmerami, zdravjem in drugimi področji življenja zadovoljni prebivalci v preostalih članicah Evropske unije? Predlagamo, da si ogledate spletno aplikacijo Kakovost življenja

Nova izdaja Statøpisa vsebuje poleg opisanega  tudi prikaze z vseh drugih tematskih področij. Še več statističnih podatkov je v podatkovni bazi SiStat. Vabljeni v ogledu.

Nekatere infografike v Statøpisu segajo čez dve strani, zato priporočamo, da si v brskalniku na računalniku prilagodite ogled dokumenta v zapisu PDF na dveh straneh h izdaja krati. Še lažje pa je, da si Statøpis prenesete na računalnik in publikacijo odprete v programu Adobe Acrobat Reader, kjer smo že prilagodili nastavitve Statøpisa za čim boljšo uporabniško izkušnjo.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.