Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, marec 2020

Delovno aktivnih oseb v marcu 2020 manj kot v mesecu pred tem

Število delovno aktivnih oseb se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo za 0,3 %, na približno 896.000. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 5,0 %, na približno 35.700.

  • 18.5.2020
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb v marcu 2020 za 0,3 % nižje kot v mesecu pred tem

Število delovno aktivnih oseb se je v marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo za približno 2.300 oziroma za 0,3 % (na približno 896.000). Število zaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,3 % (na približno 801.900), število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na približno 94.100). Bolj podroben pogled pokaže, da se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 število zaposlenih oseb zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 % (na približno 50.300), medtem ko se je na mesečni ravni število zaposlenih oseb pri pravnih osebah zmanjšalo za 0,1 % (na približno 751.600). Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je zmanjšalo bolj kot število zaposlenih moških pri fizičnih osebah (prvih za 4,3 %, na nekaj več kot 19.800, drugih za 0,9 %, na približno 30.500). 

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v enajstih in povečalo v devetih dejavnostih. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo (za 5,0 %, na približno 35.700), kjer je bil tudi največji upad zaposlenih oseb, in sicer za 5,6 % (na približno 31.400). Znotraj gostinske dejavnosti je večji upad v marcu 2020, glede na februar 2020, bilo zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti strežba jedi in pijač, in sicer za 7,0 % (na približno 21.100), medtem ko se je število samozaposlenih oseb zmanjšalo za 0,6 % (na približno 3.900). Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih oseb v poklicnih skupinah natakarji/natakarice, kuharji/kuharice in kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice. 
V marcu 2020 pa se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 1,6 %, na približno 65.200). 

Z vidika statističnih regij, v katerih opravljajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v marcu 2020 znižalo v desetih in zvišalo v dveh statističnih regijah. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb znižalo v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji (v prvi za približno 700, na približno 316.300, v drugi za nekaj več kot 400, na približno 123.800). Najbolj pa se je število delovno aktivnih oseb povečalo v pomurski in zasavski statistični regiji (v prvi za približno 200, na približno 38.000, v drugi za nekaj več kot 100, na približno 14.500). V obeh statističnih regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
III 2020 III 2020 
II 2020
III 2020
III 2019
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo895.99499,7100,7
Zaposlene osebe801.91799,7100,6
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah751.57399,9100,9
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah50.34497,796,6
Samozaposlene osebe94.07799,8101,5
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki66.42999,8101,1
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.45999,897,1
   Samozaposlene osebe - kmetje21.189100,0104,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.