Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 1. četrtletje 2020

Število zasedenih delovnih mest tudi v 1. četrtletju 2020 višje

Število prostih delovnih mest se je v 1. četrtleju 2020 zvišalo za 237. Gradbeništvo in predelovalne dejavnosti sta bili dejavnosti z največjim povpraševanjem po novi delovni sili. Stopnja prostih delovnih mest je ostala nespremenjena; bila je 2,1-odstotna.

  • 14.5.2020
  • |
  • končni podatki

 Ponudba prostih delovnih mest je bila na enaki ravni kot v 4. četrtletju 2019

V raziskovanju o prostih delovnih mestih se podatki zbirajo na referenčni dan v posameznem četrtletju, za 1. četrtletje 2020 je to bil  28. februar 2020. Zbrani podatki so reprezentativni za posamezno četrtletje. Čeprav so trenutne razmere na trgu dela zaradi krize, nastale v povezavi s koronavirusom, nestabilne, so bile razmere v dveh tretjinah 1. četrtletja 2020 še bolj ali manj običajne, kar izkazujejo tudi objavljeni podatki.

V Sloveniji je bilo v 1. četrtletju 2020 razpisanih skoraj 17.300 prostih delovnih mest, kar je za 237 več kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Povpraševanje po novi delovni sili se je v največji meri zmanjšalo v dejavnosti gradbeništvo; v tej dejavnosti je bilo razpisanih skoraj 360 prostih delovnih mest manj, kot jih je bilo razpisanih v prejšnjem četrtletju. Prav tako se je zmanjšalo povpraševanje po novi delovni sili v drugih poslovnih dejavnostih, in sicer je bilo število prostih delovnih mest  manjše za 250.
Povečano povpraševanje po delovni sili pa je bilo zabeleženo v dejavnosti promet in skladiščenje (skoraj 400 delovnih mest več) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (razpisanih je bilo skoraj 230 prostih delovnih mest več kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju).

Letna primerjava podatkov, torej 1. četrtletja 2020 z enakim četrtletjem v 2019, pa na področju prostih delovnih mest izkazujejo upad saj je bilo v Sloveniji za skoraj 2.900 prostih delovnih mest manj. Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo pa sta dejavnosti, kjer je bil ta upad največji (za skoraj 1.000 prostih delovnih mest manj v vsaki dejavnosti).
Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali okoli 11.000 prostih delovnih mest ali 63,9 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Na drugi strani pa je bilo pri teh delodajalcih 81,4 % vseh zasedenih delovnih mest.

Število zasedenih delovnih mest tudi tokrat višje kot v prejšnjem četrtletju

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo,  da je bilo v Sloveniji v 1. četrtletju 2020  zasedenih  skoraj 793.000 delovnih mest ali za približno 26.600 več kot v enakem obdobju prejšnjega leta.

Število zasedenih delovnih mest se je v opazovanem četrtletju glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo pri delodajalcih v dejavnosti izobraževanje (za skoraj 2.900 več) ter v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (približno za  2.100 več). S tem četrtletjem smo namreč med zasedena delovna mesta vključili tudi delovna mesta oseb, ki so istočasno zaposlene pri dveh ali več delodajalcih, in sicer do maksimalnega polnega delovnega časa (40 ur na teden). To pa je predstavljalo na ravni Slovenije povečanje za okoli 6.000 zasedenih delovnih mest; od tega jih je bilo četrtina v dejavnosti izobraževanje, sledile so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, trgovina in zdravstvo.
Zato je v navedenih dejavnostih lahko povečano število zasedenih delovnih mest tudi zaradi te metodološke spremembe.

Stopnja prostih delovnih mest ostaja enaka kot v prejšnjem četrtletju

Stopnja prostih delovnih mest je bila v 1. četrtletju 2020 2,1-odstotna, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za pet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tudi tokrat v gradbeništvu (5-odstotna) in gostinstvu (4,7-odstotna)
Pri delodajalcih z 10 in več zaposlenimi osebami pa je bila stopnja prostih delovnih mest najvišja v drugih poslovnih dejavnostih (4,4-odstotna) in v gradbeništvu (3,9-odstotna).
 
Kot že omenjeno podatki za 1. četrtletje 2020 ne odražajo trenutnih razmer na trgu dela, tj vpliva koronavirusa na slovensko in celotno svetovno gospodarstvo, pričakujemo pa, da bodo podatki za 2. četrtletje 2020 (referenčni dan je 29. maj, objava podatkov v avgustu 2020) že odražali dejanske posledice tega vpliva.

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Zaradi epidemije koronavirusa, se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov, vendar so zaradi prej navedenih razlogov podatki, objavljeni v tej objavi, nekoliko nižje kakovosti in manj zanesljivi kot običajno.

Zaradi ukrepov, ki so veljali v Republiki Sloveniji v času zbiranja podatkov o prostih delovnih mestih (v mesecu marcu), smo zaznali predvsem težave pri zbiranju podatkov. Stopnja odgovora je v prvem četrtletju 2020 znašala 78,7 % in je bila za 18,6 odstotne točke nižja od povprečne stopnje odgovora v letu 2019 (97,3 %). Zaradi tega je več področij dejavnosti (na ravni Slovenije jih je bilo 13) označenih z manj zanesljivimi ocenami (M).
Omenjeni razlogi pa ne vplivajo na število zasedenih delovnih mest, saj se podatki prevzemajo iz administrativne evidence in temeljijo na popolnem zajetju.

Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.