Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2019

V 2019 v Sloveniji registriranih več kot 1.165.000 osebnih avtomobilov

V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2019 registriranih skoraj 1.608.000 cestnih vozil, od tega več kot 1.555.000 motornih in skoraj 53.000 priklopnih vozil. 

  • 25. 5. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2019 registriranih 2 % več motornih vozil in 5 % več priklopnih vozil kot v 2018
Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin je bilo v Sloveniji ob koncu leta 2019 registriranih skoraj 1.608.000 cestnih vozil, kar je 2 % več, kot jih je bilo v letu 2018. Od tega je bilo motornih vozil več kot 1.555.000, kar je prav tako za 2 % več kot v letu 2018, priklopnih vozil pa skoraj 53.000 ali 5 % več kot v letu 2018. Med registriranimi motornimi vozili je bilo več kot 1.165.000 oz. 75 % osebnih avtomobilov ali za 2 % več, kot jih je bilo v letu 2018.

Prvič registriranih motornih vozil v Sloveniji približno toliko kot 2018
V letu 2019 je bilo prvič vpisanih v register vozil v Sloveniji skoraj 146.000 cestnih vozil, to je približno toliko, kot jih je bilo v letu 2018. Tudi motornih vozil je bilo približno toliko kot v letu 2018, medtem ko je bilo prvič registriranih priklopnih vozil za 3 % manj kot v letu 2018. Prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov je bilo približno 107.000 ali za 1 % manj kot v letu 2018.

2 % manj v Sloveniji prvič registriranih novih osebnih avtomobilov
Od vseh cestnih vozil, prvič registriranih v letu 2019 v Sloveniji, je bilo skoraj 102.000 ali 70 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Število prvič registriranih novih cestnih vozil je bilo v letu 2019 za 1 % manjše kot v 2018. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov pa je bilo za 2 % manjše kot v letu 2018.

Prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon za tretjino več kot v 2018
50 % v letu 2019 registriranih osebnih avtomobilov je vozilo na dizel, 49 % pa na bencinsko gorivo. Število »bencinarjev« je v primerjavi z letom 2018 ostalo približno enako, število »dizlov« pa se je povečalo za 4 %.
Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je glede na leto 2018 povečalo za 48 % in je preseglo število 6.800.
Število električnih osebnih avtomobilov se je v 2019 glede na 2018 povečalo za 53 % in je doseglo skoraj 2.000. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon se je v enem letu povečalo za 33 %.

Vsak 8. v Sloveniji v 2019 registrirani osebni avtomobil star manj kot 3 leta, vsak 2. pa najmanj 12 let
Enako velja za registrirana motorna kolesa. Med v 2019 registriranimi avtobusi je bil manj kot 3 leta star vsak 5., med tovornjaki pa vsak 4.. Vsak 4. registrirani avtobus in vsak 3. registrirani tovornjak pa je bil star najmanj 12 let.

V občini Ljubljana registriranih konec 2019 približno 153.000 osebnih avtomobilov  
Vsak 4. v Sloveniji v 2019 registrirani osebni avtomobil je bil registriran v osrednjeslovenski statistični regiji, vsak 7. v podravski in vsak 8. v savinjski statistični regiji. Vsak 8. osebni avtomobil je bil registriran v občini Ljubljana.

Med tovornjaki in priklopniki s slovenskimi registrskimi tablicami največ takih z najnižjo nosilnostjo, med polpriklopniki pa takih z najvišjo nosilnostjo
Po podatkih iz omenjenega registra je bilo konec leta 2019 v Sloveniji registriranih več kot 99.000 tovornjakov in specialnih tovornjakov, več kot 25.000 priklopnikov in skoraj 13.000 polpriklopnikov. Med tovornjaki in priklopniki so bili najštevilnejši taki z najnižjo nosilnostjo (48 % oz. 55 %), med polpriklopniki pa taki z najvišjo nosilnostjo, tj. 20- in večtonski (98 %).


Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Registrirana cestna motorna in priklopna vozila, Slovenija
Registrirana cestna motorna in priklopna vozila, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Registrirani osebni avtomobili, Slovenija
Registrirani osebni avtomobili, Slovenija
OA1 št. vozil na dan 31. 12.
OA2 št. vozil v uporabi fizičnih oseb na dan 31. 12.
OA3 št. prvih registracij
OA4 št. prvih registracij novih vozil
OA5 št. prvih registracij vozil v uporabi fizičnih oseb
OA6 št. prvih registracij novih vozil v uporabi fizičnih oseb
Vira: SURS, MZI
Registrirana cestna vozila po statističnih regijah, Slovenija, 2019
Registrirana cestna vozila po statističnih regijah, Slovenija, 2019
Vira: SURS, MZI
Registrirana cestna vozila in prve registracije (novih) cestnih vozil, Slovenija
Registrirana vozila
stanje 31. 12.
Prve registracijePrve registracije
nova vozila
20192019
2018
20192019
2018
20192019
2018
številoindeksšteviloindeksšteviloindeks
Cestna vozila – skupaj1.607.854102,5145.96399,7101.89198,5
Motorna vozila1.555.181102,4140.66299,898.46198,8
  kolesa z motorjem65.451102,65.16794,44.90194,3
  motorna kolesa70.329104,75.458105,63.332110,1
  osebni in specialni osebni avtomobili1.177.115102,0107.95499,673.47197,9
   osebni avtomobili1.165.371101,9107.00999,572.71097,6
   specialni osebni avtomobili11.744108,0945125,0761137,6
  avtobusi2.884101,8282102,2195107,7
  tovorna motorna vozila123.785105,117.91799,713.862101,9
   tovornjaki89.780105,313.638104,211.406106,0
   delovna motorna vozila7.803106,1483104,3385106,1
   vlačilci16.751105,22.90985,81.55082,7
   specialni tovornjaki9.451102,788785,652187,1
  traktorji115.617102,23.884105,72.700103,5
Priklopna vozila52.673104,95.30196,93.43091,6
  tovorna priklopna vozila37.981105,54.38595,92.83690,5
   priklopniki25.313105,02.42794,31.55393,4
   polpriklopniki12.668106,51.95897,91.28387,3
  bivalni priklopniki6.222100,6421109,9138109,5
  traktorski priklopniki8.470105,849595,945693,4
Vira: SURS, MZI
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.