Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, napoved 2020

Napovedi Ministrstva za finance za 2020: primanjkljaj 8,1 % BDP in dolg sektorja država 82,4 % BDP

Po napovedih MF naj bi sektor država letos ustvaril primanjkljaj, in sicer v višini 3.706 milijonov EUR ali 8,1 % BDP. Dolg države naj bi se po teh napovedih konec leta 2020 povečal na 37.556 milijonov EUR ali na 82,4 % BDP.

  • 12.5.2020
  • |
  • brez statusa

Tokrat izjemoma dodatno objavljamo napovedi Ministrstva za finance (MF) o primanjkljaju in dolgu države za leto 2020, ki do konca notifikacijskega obdobja še niso bile na voljo. Do takrat namreč še ni bila sprejeta vsa zakonodaja s področja blaženja posledic pandemije Covid-19 za državljane in gospodarstvo z vplivom na račune države, kar je onemogočalo pravočasno pripravo napovedi 2020 za Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu.


Po napovedih MF naj bi sektor država v letu 2020 ustvaril primanjkljaj, in sicer v višini 3.706 milijonov EUR ali 8,1 % BDP. Dolg države naj bi se po teh napovedih konec leta 2020 povečal na 37.556 milijonov EUR ali na 82,4 % BDP.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.