Svetovni dan muzejev

V muzejih in galerijah v Sloveniji smo v 2018 lahko obiskali 1.446 razstav in približno 39.700 drugih prireditev

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji so v 2018 pripravili 1.446 razstav, od tega 83 % občasnih. Ogledalo si jih je več kot 2,7 milijona obiskovalcev.

  • 13. 5. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

18. maj je za mednarodni muzejski dan razglasil Mednarodni muzejski svet (ICOM). Prvič se je praznoval leta 1977. Od takrat praznuje muzejski dan vsako leto več držav in njihovih muzejskih ustanov. Tema letošnjega dne je Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost. Muzeji in galerije v Sloveniji običajno muzejski dan zaznamujejo s prostim vstopom in raznovrstnimi spremljevalnimi dogodki.

Obisk muzejskih in galerijskih razstav se z leti povečuje

V muzejih in galerijah v Sloveniji si je bilo v 2018 mogoče ogledati 245 stalnih razstav in 1.202 občasni razstavi. Ogledalo si jih je več kot 2,73 milijona obiskovalcev, od tega je bilo 30 % tujcev; med vsemi je bilo 29 % otrok in mladine.

Število muzejskih in galerijskih razstav se je v zadnjih treh desetletjih v glavnem povečevalo, še bolj pa zanimanje zanje. To potrjujejo tudi kazalniki: v 1991, letu samostojnosti Slovenije, je v povprečju vsako razstavo obiskalo 1.283 oseb, v 2018, letu, za katero so na voljo zadnji podatki, pa za 47 % več; tako si je razstave v muzejih in galerijah v 1991 v povprečju vsak dan ogledalo 4.659 obiskovalcev, leta 2018 pa se je obisk povečal za 61 %: 
Brezplačni ogledi razstav  

Muzeji in galerije so v 2018 iztržili s prodajo vstopnic približno 3,5 milijona evrov. Posamezni obiskovalec pa je za ogled razstave plačal povprečno 4 evre. Vendar številnim obiskovalcem ni bilo treba plačati vstopnine. Po naših podatkih so namreč muzeji in galerije prav ob takih priložnostih, kot sta mednarodni muzejski dan ali poletna muzejska noč, izdali tudi več kot 614.000 brezplačnih vstopnic.

Bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so v letu 2018 hranili okrog 7,7 milijona muzejskih in galerijskih predmetov; nekaj več kot 58 % teh predmetov je bilo inventariziranih.

V letu 2018 so te ustanove pridobile približno 192.400 muzejskih in galerijskih predmetov; velika večina teh predmetov so bile donacije (92,7 %).  Ocenjujejo, da so v 2018 pridobljeni in odkupljeni predmeti vredni več kot 5,65 milijona evrov. Za odkup omenjenih predmetov je bilo porabljenih nekaj več kot 471.000 evrov.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Izobraževalni dogodki v muzejih in galerijah

Številni muzeji in galerije pripravljajo za obiskovalce – za otroke in mladino, pa tudi za odrasle – raznovrstne izobraževalne dogodke: različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore in druge dogodke. V 2018 je bilo takih  prireditev oz. dogodkov skupaj 39.747. Največ je bilo splošnih in posebnih vodenih ogledov. Obiskovalcev vseh teh prireditev je bilo skupaj 965.100 ali povprečno 24 na vsaki.  Med vsemi je bilo 54 % otrok in mladine.  

Še nekaj zanimivosti o ustanovah z muzejsko ali galerijsko dejavnostjo

Podatki se nanašajo na leto 2018:

  • 1.028 oseb je bilo v teh ustanovah redno zaposlenih; 14 % teh oseb je bilo mlajših od 35 let. Za večino redno zaposlenih (925) je bila to zaposlitev s polnim delovnim časom. Občasno je v teh ustanovah delalo še 2.028 zunanjih sodelavcev; med temi je bilo največ študentov (32,3 %) in oseb s pogodbo o avtorskem delu (25,4 %). 
  • 51,7 milijona evrov so znašali celotni prihodki muzejev in galerij; 78,5 % teh sredstev je bilo iz javnih virov (tj. iz državnih in občinskih virov), 17,2 % iz lastnih prihodkov, preostalo so bile donacije in sredstva iz virov EU.
  • 50,5 milijona evrov so znašali celotni stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti. Od tega je bilo 29,4 milijona evrov porabljenih za plače zaposlenih in honorarje zunanjih sodelavcev, 21,1 milijona evrov pa za izvajanje dejavnosti in investicije.
  • 263.000 m2 površine so imeli muzeji in galerije na voljo za svojo dejavnost. Skoraj 53 % te površine je bilo namenjene za razstave, preostalo so bili prostori za depoje, izobraževalne prireditve in druge namene.
  • 34 % muzejev in galerij je omogočalo povsem urejen dostop do razstav in drugih prireditev  gibalno oviranim osebam; v 53 % teh ustanov je bilo to le delno urejeno. Senzorno oviranim osebam je bil povsem urejen dostop do razstav in drugih prireditev omogočen le v 7 % muzejev in galerij; delno urejen dostop za senzorno ovirane je imelo 43 % teh ustanov, v preostalih pa to niti delno še ni bilo urejeno.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.