Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, marec 2020

Izvoz in uvoz od januarja do marca 2020 višja kot v istem obdobju 2019

Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do marca 2020 višja kot v istem obdobju 2019, izvoz za 6,5 %, uvoz pa za 2,7 %. V marcu 2020 je bila blagovna menjava z državami članicami EU nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v marcu 2019.

  • 8.5.2020
  • |
  • začasni podatki
Izvoz v marcu 2020 višji, uvoz pa nižji kot v marcu 2019

Izvoz je v marcu 2020 znašal 2.918,1 milijona EUR, kar je za 1,1 % več kot v marcu 2019, uvoz pa 2.768,9 milijona EUR, kar je za 3,3 % manj kot v marcu 2019. V obeh tokovih blagovne menjave sta bili v marcu 2020 najpomembnejši trgovinski partnerici Slovenije Nemčija in Švica.

V marcu 2020 je bil pri blagovni menjavi s tujino zabeležen presežek v višini 149,2 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,4-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino v marcu 2020 je bil najvišji marčevski presežek v zadnjih desetih letih.

Blagovna menjava z državami članicami EU v marcu 2020 nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v marcu 2019


Slovenija je v marcu 2020 ustvarila 64,6 % vsega izvoza in 67,5 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 1.885,4 milijona EUR blaga (ali za 13,0 % manj kot v marcu 2019), uvozila iz teh držav pa za 1.869,4 milijona EUR blaga (ali za 12,6 % manj kot v marcu 2019). Vrednost blagovne menjave v marcu 2020 v primerjavi z istim mesecem preteklega leta se je zmanjšala pri trgovanju z vsemi najpomembnejšimi partnericami, ki so članice EU, najbolj z Italijo.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v marcu 2020 izvozila za 1.032,7 milijona EUR blaga (ali za 43,6 % več kot v marcu 2019), od tam pa uvozila za 899,5 milijona EUR blaga (ali za 24,3 % več kot v marcu 2019). K rasti blagovne menjave s to skupino držav je najbolj prispevalo povečanje vrednosti trgovanja s Švico.

Izvoz in uvoz v prvih treh mesecih leta 2020 višja kot v istem obdobju 2019

V prvih treh mesecih leta 2020 je izvoz Slovenije znašal 8.787,8 milijona EUR, uvoz pa 8.317,4 milijona EUR. Izvoz in uvoz sta bila v tem obdobju višja kot v istem obdobju 2019, in sicer izvoz za 6,5 %, uvoz pa za 2,7 %.

Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 470,4 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,7-odstotna.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
III 2020I–III 2020III 2020
III 2019
I–III 2020
I–III 2019
1.000 EURindeks
Izvoz2.918.0778.787.840101,1106,5
  EU-271.885.3655.871.50487,095,5
  države nečlanice EU1.032.7122.916.336143,6138,4
Uvoz2.768.8638.317.44696,7102,7
  EU-271.869.3765.684.44987,494,6
  države nečlanice EU899.4862.632.996124,3125,9
Trgovinska bilanca149.214470.394-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %105,4105,7-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 15. junija 2020, za leto 2020 pa junija 2021.

Z izstopom Velike Britanije iz EU (februar 2020) pri blagovni menjavi Slovenije trgovanje z omenjeno državo spremljamo v okviru trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU (Ekstrastat) in ne več pri trgovanju z državami, ki so članice EU (Intrastat). Preračun je bil narejen tudi za pretekla obdobja 2020 in pri izračunu stopenj rasti tudi ustreznih obdobjih 2019. Zaradi omenjene prilagoditve podatkov se je delež trgovanja Slovenije z državami članicami EU v skupni blagovni menjavi Slovenije zmanjšal, delež trgovanja Slovenije z državami, ki niso članice EU, pa ustrezno povečal.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.