Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, april 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, april 2020

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za april 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 7.5.2020
  • |
  • končni podatki
Podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin, že objavljene v Prvi objavi dne 30.4.2020, objavljamo na podrobnejši ravni še v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov.

V aprilu 2020 smo tako drobnoprodajne cene neživilskih izdelkov in storitev v večji meri zbrali po telefonu in prek spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev.

Kjer cen ni bilo mogoče zbrati oz. se storitve niso izvajale, smo podatke uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Pri izdelkih, ki so še vedno v prodaji, a vseh cen nismo uspeli zbrati, smo manjkajoče cene nadomestili s povprečno spremembo zbranih cen izdelkov znotraj agregata ali najbližjega višjega agregata. Za izdelke in storitve, ki trenutno niso na voljo, smo upoštevali spremembo cen najbližjega višjega agregata. V primerih, ko obstaja velika verjetnost, da bodo cene enake, ko bodo izdelki in storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (potniški zračni prevoz, počitniški paketi, nastanitvene storitve), pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih cen, predstavlja 22,7 % celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in 18,3 % indeksa cen življenjskih potrebščin. Pregled podskupin z manj zanesljivimi indeksi ter informacijo o uporabljeni metodi vstavljanja podatkov se nahaja tukaj.

Podatke iz podatkovnih baz trgovcev še naprej redno tedensko pridobivamo, zato so bili indeksi v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak izračunani na enak način in so enake kakovosti kot v mesecih pred epidemijo.

Bolj podrobne informacije o metodoloških spremembah v času epidemije koronavirusa se nahajajo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.