Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2019

V letu 2019 terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 16.100 študentov, najmanj v zadnjih desetih letih

V letu 2019 je diplomiralo 16.100 študentov terciarnega izobraževanja, kar je 3,5 % manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih desetih letih.

  • 7. 5. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Najmanj diplomantov v zadnjih desetih letih
V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 16.100 diplomantov, kar je 3,5 % manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih desetih letih. Višje strokovno izobraževanje je v letu 2019 zaključilo 2.094 diplomantov, kar je 5,1 % več kot v letu 2018, visokošolsko izobraževanje pa 14.006 diplomantov, kar je 4,6 % manj kot v letu 2018. Na dodiplomskem visokošolskem študiju je v letu 2019 diplomiralo 8.410 študentov, na podiplomskem pa 5.596 študentov. Med njimi je bilo 477 novih doktorjev znanosti, kar je 3,5 % več kot v letu 2018.

Več kot 40 % diplomantov mlajših od 25 let
V letu 2019 je bilo 6.722 ali 41,8 % diplomantov terciarnega izobraževanja ob diplomiranju mlajših od 25 let, kar je 2,2 odstotne točke več kot v letu 2018. Ta delež v zadnjih desetih letih z izjemo v letih 2014 in 2016 narašča in je v letu 2019 tako prvič presegel 40 %. Sicer so med diplomanti terciarnega izobraževanja, mlajšimi od 25 let, v letu 2019 prevladovali diplomanti visokošolskega izobraževanja (86,1 %) in rednega študija (93,0 %), diplomantke (59,8 %) ter diplomanti s slovenskim državljanstvom (95,4 %). Ob tem velja poudariti, da delež višješolskih diplomantov, diplomantov izrednega študija, diplomantov moškega spola in diplomantov s tujim državljanstvom v zadnjih petih letih vendarle narašča.

Prednjačijo diplomanti poslovnih in upravnih ved, prava
Podobno kot v letu 2018 je bilo tudi med diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 največ diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4 %) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 %), najmanj pa diplomantov s področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 %) in pa informacijske in komunikacijske tehnologije (673,5 ali 4,2 %). Glede na leto 2018 je število diplomantov v letu 2019 najbolj naraslo v študijskih programih informacijske in komunikacijske tehnologije (za 15,0 %) in pa transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (za 9,9 %). Najbolj izrazit padec števila diplomantov v letu 2019 glede na leto 2018 pa sta zabeležili področji poslovne in upravne vede, pravo (za 13,2 %) in pa umetnost in humanistika (za 6,4 %).

Več kot 5 % tujih diplomantov
V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 869 diplomantov s tujim državljanstvom, kar je 6,2 % več kot v 2018 in največ po letu 2016. Njihovo število se je v zadnjih desetih letih že več kot potrojilo (z 257 v letu 2009 na 869 v letu 2019). Njihov delež med vsemi diplomanti terciarnega izobraževanja v letu 2019 je znašal 5,4 % in je prvič presegel 5 % ter bil najvišji v zadnjih desetih letih. V letu 2019 je 36 tujih diplomantov zaključilo višje strokovno izobraževanje, 833 pa visokošolsko izobraževanje. Med tujimi diplomanti v letu 2019 je bilo 59 novih doktorjev znanosti, kar je osmina vseh novih doktorjev znanosti v Sloveniji v letu 2019.

Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, 2018 in 2019
20182019
Skupaj16.68016.100
Višje strokovno izobraževanje1.9922.094
Visokošolsko izobraževanje14.68814.006
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)3.9313.665
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)4.8714.745
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja)5.4255.119
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)461477
Vir: SURS
Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in spolu, Slovenija, 2019
SkupajMoški Ženske
Skupaj16.1006.4399.661
Višje strokovno izobraževanje2.0941.215879
Visokošolsko izobraževanje14.0065.2248.782
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 3.6651.5482.117
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 4.7451.7263.019
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko 679207472
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 4.4401.5252.915
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 477218259
Vir: SURS
Število diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja in državljanstvu, Slovenija, 2019
SkupajSlovensko
državljanstvo
Tuje
državljanstvo
Skupaj16.10015.231869
Višje strokovno izobraževanje2.0942.05836
Visokošolsko izobraževanje14.00613.173833
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 3.6653.530135
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) 4.7454.536209
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito magistrsko 67965821
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski stopnji 4.4404.031409
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja) 47741859
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobni podatki o diplomantih višješolskega in visokošolskega izobraževanja za leto 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 25.5.2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.