Poslovne tendence, Slovenija, april 2020

Občutno poslabšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Večina kazalnikov dosegla nove najnižje vrednosti, razen kazalnika zaupanja v gradbeništvu.

  • 24. 4. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih dosegel najnižjo vrednost v celotnem obdobju opazovanja

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila aprila 2020 za 31 odstotnih točk nižja kot marca 2020. Glede na april 2019 je bila nižja za 39 odstotnih točk, prav tako za 39 odstotnih točk je bila nižja od dolgoletnega povprečja. 

Najbolj je na znižanje kazalnika zaupanja vplivalo znižanje kazalnika skupna naročila (za 57 odstotnih točk). Izraziteje se je znižal tudi kazalnik pričakovana proizvodnja (za 38 odstotnih točk), kazalnik zaloge končnih izdelkov pa se je izboljšal (za 3 odstotne točke).

Negotove gospodarske razmere največji omejitveni dejavnik

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v aprilu 2020 71,1-odstotna ali za 11,9 odstotne točke nižja kot v januarju 2020. Večina četrtletnih kazalnikov se je poslabšala, zlasti kazalnik obseg novih naročil (za 46 odstotnih točk). Poslabšale so se ocene konkurenčnega položaja na trgih držav EU (za 10 odstotnih točk) ter na domačem trgu in na trgih zunaj EU (po 8 odstotnih točk). Predelovalna podjetja so bolj optimistično ocenila le ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih (za 15 odstotnih točk). Največji delež podjetij je kot omejitveni dejavnik proizvodnje navedlo negotove gospodarske razmere (49 %) ter druge dejavnike, kjer so navajali predvsem koronavirus in omejitve, povezane s tem. 9 % podjetij je poslovalo brez omejitev.

Investicije v predelovalnih dejavnostih nižje

Aprila 2020 je vlagalo 90 % podjetij, kar je za 5 odstotnih točk manj kot novembra 2019. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja letos glede na leto 2019 v povprečju nižja za 11 %. Kazalnik sedanje poslovno stanje se je na polletni ravni poslabšal za 40 odstotnih točk, kazalnik pričakovano poslovno stanje pa za 32 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno najnižji doslej


Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila aprila 2020 za 37 odstotnih točk nižja kot marca 2020 in za 42 odstotnih točk nižja kot aprila 2019, za toliko pa tudi nižja od dolgoletnega povprečja. Kazalnik je dosegel najnižjo vrednost v celotnem obdobju opazovanja, to je od januarja 1999.

Kazalniki pričakovanj in stanj so se poslabšali. Najbolj izrazito se je poslabšal kazalnik pričakovana prodaja (za 77 odstotnih točk), ki pa je tudi močno vplival na poslabšanje kazalnika zaupanja. Tudi ta kazalnik je dosegel najnižjo vrednost v celotnem obdobju opazovanja.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (36 % podjetij), sledili so nizko povpraševanje (32 % podjetij) in visoki stroški dela (te je navedlo 25 % podjetij). Le še 7 % podjetij v trgovini na drobno se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Med drugimi dejavniki jih je večina (57 % podjetij) navajalo tudi težave zaradi koronavirusa.

Izrazit padec kazalnika zaupanja v gradbeništvu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila aprila 2020 za 32 odstotnih točk nižja kot marca 2020 in za 39 odstotnih točk nižja kot aprila 2019, hkrati pa za 14 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni poslabšala, izraziteje so se poslabšali kazalniki poslovno stanje (za 68 odstotnih točk), obseg gradbenih del (za 60 odstotnih točk) in pričakovana naročila (za 56 odstotnih točk).

Poleg omejitev zaradi koronavirusa so najpogosteje navedeni omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij še nezadostno povpraševanje (navedlo jih je 23 % podjetij). Sledila sta jim visoki stroški dela in velika konkurenca v dejavnosti (vsakega je navedlo po 22 % podjetij). 9 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih najnižji doslej


Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v aprilu 2020 za 46 odstotnih točk nižja kot v marcu 2020, hkrati pa za 61 odstotnih točk nižja kot v aprilu 2019 ter za 50 odstotnih točke nižja od dolgoletnega povprečja.

Kazalniki pričakovanj in stanj so se občutno poslabšali. Kazalniki pričakovane prodajne cene, pričakovano zaposlovanje in pričakovano povpraševanje so dosegli najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju, to je od aprila 2002.

V storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 37 % podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (11 % podjetij). Le 19 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Podjetij, ki so navedla druge dejavnike, je bilo 54 %; večina je poročala, da jih omejuje koronavirus in ukrepi države. Kazalnik izkoriščenost zmogljivosti je padel za 3 odstotne točke (z 91 % na 88 %).

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je sicer tudi v teh razmerah zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Poslovne tendence, na katerega je med 1. in 17. aprilom 2020 poročalo 2.030 podjetij. Glede na april 2019 je to 350 oz. okrog 15 % podjetij manj.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.