Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, marec 2020

Turizem v marcu 2020 zaznamovan s posledicami epidemije koronavirusa

Turistični nastanitveni obrati so v marcu 2020 zaradi vladnih ukrepov za omejevanje širjenja epidemije koronavirusa zabeležili 75 % manj prihodov turistov in 67 % manj njihovih prenočitev kot v marcu 2019.

  • 24.4.2020
  • |
  • začasni podatki

Prihodov turistov v marcu 2020 skoraj 86.000, njihovih prenočitev 270.000

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v marcu 2020 zabeleženih nekaj več kot 38.000 prihodov domačih turistov (ali 69 % manj kot v marcu 2019) in nekaj več kot 47.000 prihodov tujih turistov (ali 78 % manj kot v marcu 2019). Domači turisti so v tem mesecu ustvarili skoraj 125.000 prenočitev (ali 62 % manj kot v marcu 2019), tuji pa skoraj 146.000 prenočitev (ali 71 % manj kot v marcu prejšnjega leta).

S 16. marcem 2020 je namreč stopil v veljavo vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Turistični nastanitveni obrati po tem datumu niso smeli več sprejemati novih gostov.
 

Med tujimi turisti prevladovali turisti iz Avstrije in Hrvaške

Od tujih turistov so v marcu 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Avstrije (12 % ali 18.000 prenočitev); sledili so turisti iz Hrvaške (10 %), Nemčije (9 %), Italije (8 %) in Srbije (7 %).

Glede na marec 2019 se je najbolj zmanjšalo število prenočitev turistov iz Italije (za 85 %). Število prenočitev turistov iz Avstrije se je zmanjšalo za 71 %, iz Hrvaške za 64 %, iz Nemčije za 63 % in iz Srbije za 56 %.

31 % turističnih prenočitev v zdraviliških občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v marcu 2020 zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (83.000 ali 31 % vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske občine (22 %), občina Ljubljana (14 %) in obmorske občine (13 %).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v marcu 2020 precej manj prenočitev kot v marcu 2019; v obmorskih občinah 75 %, v občini Ljubljana 69 %, v gorskih občinah 67 % in v zdraviliških občinah 66 %.

V hotelih v letošnjem marcu 72 % manj turističnih prenočitev kot v marcu 2019

Čeprav so turisti v marcu 2020 ustvarili največ prenočitev v hotelih (138.000 oziroma 51 % vseh turističnih prenočitev), so ti v marcu 2020 zabeležili 72 % manj prenočitev kot v marcu 2019. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo zabeleženih 19 % prenočitev (ali 60 % manj kot v marcu 2019), v začasnih nastanitvenih zmogljivostih in marinah pa 5 % prenočitev (ali 33 % manj kot v marcu 2019).

V prvih treh mesecih 2020 nekaj več kot 1,8 milijona turističnih prenočitev

Od januarja do konca marca 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 667.000 prihodov turistov (28 % manj kot v enakem obdobju lani) in nekaj več kot 1,8 milijona njihovih prenočitev (23 % manj kot v enakem obdobju lani).

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

V podatkovno bazo SiStat smo na novo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Hkrati z objavo začasnih mesečnih podatkov za marec 2020, smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne mesečne podatke za februar 2020.

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, marec 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2020I–III 2020III 2020
III 2019
I–III 2020
I–III 2019
III 2020I–III 2020III 2020
III 2019
I–III 2020
I–III 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj85.894666.95525,272,4270.6471.878.85832,876,9
Domači38.364261.73030,972,5124.805785.65938,077,1
Tuji47.530405.22521,972,3145.8421.093.19929,476,8
  od tega
  iz Avstrije6.82045.47327,476,318.005114.18829,476,7
  iz Hrvaške5.79664.52829,880,914.635168.77836,380,8
  iz Nemčije4.26919.29732,477,012.84457.63636,882,7
  iz Italije5.13873.72112,670,712.204166.73015,474,4
  iz Srbije2.65730.69427,283,19.87996.54344,390,5
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, marec 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2020I–III 2020III 2020
III 2019
I–III 2020
I–III 2019
III 2020I–III 2020III 2020
III 2019
I–III 2020
I–III 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj85.894666.95525,272,4270.6471.878.85832,876,9
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine21.376188.49027,578,183.097611.08234,180,5
  Gorske občine19.212171.34226,172,658.220545.58033,079,3
  Obmorske občine12.50169.09021,760,436.174191.71024,762,7
  Ljubljana15.348112.44824,174,338.028236.24530,977,3
  Mestne občine7.48161.65523,170,028.766157.86142,977,6
  Druge občine9.97663.93027,470,826.362136.38038,776,2
Nastanitveni obrati
  Hoteli48.431398.11422,570,4138.0711.053.13927,874,8
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše15.074114.76731,177,750.339363.05340,082,0
  Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine1.2316.71631,461,814.60041.58366,769,0
  Apartmajska naselja  2.91628.18529,583,211.63796.15538,687,4
  Počitniški domovi3.72021.86334,875,511.38671.62436,379,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za marec 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni predvidoma 25. maja 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.