Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Namakanje zemljišč, Slovenija, 2019

V letu 2019 se je za namakanje zemljišč porabilo 4 % več vode kot v prejšnjem letu

V letu 2019 je bilo namakanih 3.152 hektarjev zemljišč oziroma 2 % manj kot v prejšnjem letu. Za namakanje se je porabilo 3,2 milijona m3 vode oziroma 4 % več kot v prejšnjem letu.  

  • 14.5.2020
  • |
  • končni podatki

Za namakanje porabljene več vode
V letu 2019 je bilo za namakanje porabljenih 3,2 milijona m3 vode, to je za 4 % več kot v prejšnjem letu. Večina vode za namakanje (73 %) je bilo pridobljene iz zbiralnikov, 11 % iz podtalnice, 10 % iz tekočih voda, 6 % pa iz javnega vodovoda in iz drugih virov. Iz zbiralnikov (akumulacij) je bilo za namakanje pridobljene za 23 % več vode, iz vseh drugih virov pa za 26 % manj vode kot v prejšnjem letu.

 

Iz povodja Jadranskega morja za namakanje porabljene več vode kot iz povodja Donave
Iz povodja Jadranskega morja je bilo za namakanje porabljenih 2,1 milijona m3 vode, kar znaša 67 % vse za namakanje porabljene vode, medtem ko je bilo iz povodja Donave za namakanje porabljene 1,1 milijona m3 vode oziroma 33 % vse porabljene vode za namakanje.
V primerjavi z letom 2018 je bilo v 2019 iz povodja Jadranskega morja porabljene za namakanje 25 % več, iz povodja Donave pa 22 % manj vode.


Največji del  površine namakanih zemljišč so bile njive in vrtovi
V letu 2019 je bilo namakanih 3.152 hektarjev zemljišč ali za 2 % manjša površina, kot je bila namakana v prejšnjem letu. Več kot polovica te površine (64 %) so bile njive in vrtovi, 17 % so bili sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 8 % zemljišča, ki jih uvrščamo med športna igrišča, 7 % namakanih površin pa so bila smučišča (zasneževanje). Le 4 % namakane površine so bili rastlinjaki, travniki in vinogradi.

 

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

 

Količina vode, porabljene za namakanje, Slovenija
Količina vode, porabljene za namakanje, Slovenija
Vir: SURS
Namakana zemljišča po vrstah zemljišč, Slovenija
20182019 2019
2018
haindeks
Skupaj3.2203.11997
  njive in vrtovi2.0282.01899
  sadovnjaki, oljčniki, drevesnice430541126
  zasneževanje smučišč28023684
  drugo36527074
  rastlinjaki, vinogradi in trajni travniki575495
Vir: SURS
Količina porabljene vode za namakanje zemljišč po povodju, Slovenija
20182019 2019
2018
m3 (1.000) indeks
Skupaj3.1193.247104
Povodje Donave1.3991.08177
Povodje Jadranskega morja1.7202.166126
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.