Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Inovacijska dejavnost v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2016-2018

Skoraj polovica podjetij se je v letih 2016 - 2018 ukvarjala z inovacijsko dejavnostjo.

V obdobju 2016 - 2018 se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo skoraj 49 % podjetij, registriranih v Sloveniji. Delež inovacijsko aktivnih podjetij je bil z vidika področij dejavnosti po SKD 2008 večji med podjetji v predelovalnih dejavnostih kot pa med podjetji v storitvenih dejavnostih.

  • 24.4.2020
  • |
  • začasni podatki

V letih 2016 - 2018 je bila skoraj polovica podjetij inovativno aktivnih

V opazovanem obdobju 2016 - 2018 je bilo inovacijsko aktivnih 2.365 (skoraj 49 %) podjetij, registriranih v Sloveniji. Za inovacijsko aktivna podjetja štejemo podjetja, ki so v opazovanem obdobju uvedla inovacijo, eno ali več, ali pa so inovacijske aktivnosti začela, vendar jih še niso dokončala ali so jih opustila, preden so jih dokončala. Inovacija je opredeljena kot nov ali izboljšan proizvod (izdelek ali storitev) ali poslovni proces, ki se bistveno razlikuje od prejšnjih proizvodov ali procesov v podjetju, in jo je podjetje dalo na voljo potencialnim uporabnikom (proizvod) ali preneslo v uporabo (proces). Zaradi spremenjene metodologije oz. definicij posameznih inovacij, podatkov ne moremo neposredno primerjati s podatki za prejšnje obdobje. Za neposredno primerjavo podatkov s podatki za prejšnja obdobja pa smo kljub temu pripravili prvo oceno podatka o inovacijsko aktivnih podjetjih po prejšnji definiciji. Ti kažejo, da je bilo v obdobju 2016 - 2018 inovacijsko aktivnih podjetij za 8 odstotnih točk več kot v prejšnjem opazovanem obdobju (2014 - 2016).

V obdobju 2016 - 2018 je 1.316 podjetij uvedlo inovacijo proizvoda in tudi inovacijo poslovnega procesa, 502 podjetji sta uvedli samo inovacijo poslovnega procesa, 477 podjetij pa je uvedlo samo inovacijo proizvoda.


Velika podjetja so bolj inovacijsko aktivna

Med malimi in srednje velikimi podjetji (to so podjetja, ki imajo od 10 do 249 zaposlenih) se je z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo oz. je bilo inovacijsko aktivnih 47 % podjetij, med velikimi podjetji (to so tista, ki imajo 250 ali več zaposlenih) pa 86 %.


Delež inovacijsko aktivnih podjetij z vidika dejavnosti je večji med podjetji v predelovalnih dejavnostih kot med podjetji v storitvenih dejavnostih

Delež inovacijsko aktivnih podjetij je bil tudi v tem opazovanem obdobju nekoliko večji med podjetji, registriranimi za opravljanje predelovalnih dejavnosti, kot med podjetji, registriranimi v izbranih storitvenih dejavnostih. Med prvimi jih je bilo 55 %, med drugimi pa 45 %.


Inovacijsko aktivna podjetja po dejavnosti podjetja, Slovenija, 2016−2018
Inovacijsko aktivna podjetja po dejavnosti podjetja, Slovenija, 2016−2018
Vir: SURS
Inovacijska aktivnost podjetij, Slovenija, 2016−2018
2016−2018
število
Podjetja - skupaj4.864
  inovacijsko aktivna podjetja2.365
  neinovacijsko aktivna podjetja2.499
Vir: SURS
Inovativna podjetja, Slovenija, 2016−2018
2016−2018
število
Podjetja, ki so razvila samo inovacijo proizvoda477
Podjetja, ki so razvila samo inovacijo poslovnega procesa502
Podjetja, ki so razvila inovacijo proizvoda in inovacijo poslovnega procesa1.316
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.