Obseg cestnega prometa – vozni kilometri, Slovenija, 2018

Na slovenskem cestnem omrežju v 2018 opravljenih 21,9 milijarde voznih kilometrov

Domača cestna motorna vozila so v letu 2018 opravila na domačem in tujem cestnem omrežju 21,6 milijarde voznih kilometrov. Na slovenskem cestnem omrežju pa so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2018 opravila 21,9 milijarde voznih kilometrov.

  • 17. 4. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Domača vozila opravila 21,6 milijarde vkm
Domača vozila, tj. vozila, registrirana v Sloveniji, so v letu 2018 na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 21,6 milijarde vkm. Osebni avtomobili so opravili 17,0 milijarde vkm ali 79 %, od tega največ osebni avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 10,8 milijarde vkm, osebni avtomobili na bencinsko gorivo pa so opravili 5,9 milijarde vkm. Vsa tovorna vozila so opravila 4,3 milijarde vkm, od tega težka tovorna vozila 2,3 milijarde vkm, lahka tovorna vozila pa 1,9 milijarde vkm (oboja so uporabljala predvsem dizelsko gorivo).

Domača vozila so v 2018 opravila za 3 % več voznih kilometrov kot v 2017
Domača osebna in tovorna vozila skupaj so v 2018 opravila za 3 % več voznih kilometrov kot v letu 2017; osebna vozila so jih opravila za 2 % več, tovorna vozila pa za 8 % več. Osebni avtomobili na dizelski pogon so v letu 2018 opravili za 4 % več vkm, osebni avtomobili na bencin pa za 2 % manj vkm kot v letu 2017. Število voznih kilometrov se je v letu 2018 glede na leto 2017 najizraziteje povečalo pri osebnih avtomobilih na električni pogon (za 65 %).

Domača cestna motorna vozila so v 2018 po Sloveniji opravila 88 % obsega prometa
Domača cestna motorna vozila so v letu 2018 opravila na domačem cestnem omrežju 18,9 milijarde vkm ali 88 % celotnega obsega prometa, ki so ga opravila v tem letu. Pri osebnih avtomobilih je bil ta delež višji (99 %), pri tovornih vozilih pa nižji (41 %), in sicer zaradi števila opravljenih voznih kilometrov težkih tovornih vozil, saj so ta opravila po Sloveniji le 15 % vseh voznih kilometrov. Promet domačih vozil se je na domačem cestnem omrežju glede na leto 2017 povečal za 2 %, na tujem cestnem omrežju pa za 10 %.

21,9 milijarde vkm na slovenskem cestnem omrežju
Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2018 opravila 21,9 milijarde vkm. 35 % ali 7,8 milijarde vkm je bilo prevoženih po avtocestah in hitrih cestah, 65 % ali 14,1 milijarde vkm pa po drugih javnih cestah. Večji del voznih kilometrov so v Sloveniji opravili osebni avtomobili (domači in tuji), in sicer 86 % ali 18,7 milijarde vkm. Domači in tuji osebni avtomobili so po avtocestah in hitrih cestah prevozili 31 % vseh prevoženih vkm, tovorna vozila pa več kot še enkrat toliko (69 %).

Po Sloveniji v 2018 za 3 % več voznih kilometrov kot v 2017
Na slovenskem cestnem omrežju je bilo v letu 2018 opravljenih za 3 % več voznih kilometrov kot v letu 2017. Z osebnimi avtomobili je bilo prevoženih za 2 % več vkm, s tovornimi vozili pa za 4 % več vkm kot v letu 2017. Najizraziteje se je povečalo število vkm tujih srednje težkih tovornih vozil na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, in sicer za 14 %.

 

Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju (v mio vkm) po starosti vozila in vrsti goriva, Slovenija, 2018
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju (v mio vkm) po starosti vozila in vrsti goriva, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Obseg prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju, Slovenija, 2018
Obseg prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Obseg prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju po kategorijah cest, Slovenija, 2018
Obseg prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju po kategorijah cest, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Obseg prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju (v mio vkm) po kategorijah vozil, Slovenija
20171)20182)2018
2017 
mioindeks3)
Opravljeni vozni kilometri – skupaj20.90721.594103,3
Kolesa z motorjem4951103,2
Motorna kolesa166167100,8
Osebni avtomobili16.59316.976102,3
Miniavtobusi121196,9
Avtobusi12912899,1
Tovorna vozila3.9584.261107,6
  Lahka tovorna vozila do 3,5 t1.7551.866106,3
  Srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t13212292,2
  Težka tovorna vozila nad 12 t2.0712.273109,7
1) Podatki so končni.
2) Podatki so začasni.
3) Indeksi so izračunani iz podatkov, ki so zaokroženi na tisoč in objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Vir: SURS
Obseg prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju (v mio vkm) po kategorijah vozil, Slovenija
20171)20182)2018
2017 
mioindeks
Opravljeni vozni kilometri – skupaj3)21.34621.886102,5
Kolesa z motorjem in motorna kolesa233235100,9
Osebni avtomobili18.32818.749102,3
Miniavtobusi88100,0
Mestni avtobusi1818100,0
Medkrajevni in mednarodni avtobusi110112101,8
Tovorna vozila3)2.6502.765104,3
  Lahka tovorna vozila do 3,5 t1.4241.495105,0
  Srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t234235100,4
  Težka tovorna vozila nad 12 t9921.034104,2
1) Podatki so končni.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.