Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2019

Na trgu dela v letu 2019 za 2 % več zaposlenih in za 3,5 % manj samozaposlenih

Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo v letu 2019 za 0,2 % višje kot v letu 2018. Stopnja anketne brezposelnosti v je bila na letni ravni 4,5-odstotna, za 0,7 odstotne točke nižja kot v letu 2018.

  • 10. 4. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Za leto 2019 lahko rečemo, da so bile razmere na trgu dela ugodne. Delovno aktivnih je bilo 983.000, število pa se glede na leto 2018 ni bistveno povečalo. Pomembnejšo spremembo smo glede na leto 2018 zaznali pri številu brezposelnih. V letu 2019 jih je bilo 46.000, kar je za več kot 13,6 % manj kot leto prej. Ugodne razmere na trgu dela so se odražale tudi v nizki stopnji anketne brezposelnosti, ki je v letu 2019 znašala 4,5 odstotka, kar je za 0,7-odstotne točke manj kot v letu 2018. 

Delovno aktivno prebivalstvo je v letu 2019 sestavljalo 848.000 zaposlenih, 118.000 samozaposlenih in 16.000 pomagajočih družinskih članov. Glede na leto 2018 je bilo za 2 % več zaposlenih, za 3,5 % manj samozaposlenih in za 39,4 % manj pomagajočih družinskih članov.

848.000 prebivalcev Slovenije je bilo v letu 2019 zaposlenih. Med njimi jih je bilo 96 % zaposlenih v delovnem razmerju, 3 % jih je delalo prek študentskega servisa, 1 % pa v drugih oblikah dela. Zaposlenih v rednem delovnem razmerju (814.000) je bilo v letu 2019 za 2,8 % več kot v letu 2018. Med zaposlenimi je bilo takih, ki delo opravljajo za določen čas, za 14 % manj kot v letu 2018, takih, ki delo opravljajo za nedoločen čas, pa za 5 % več kot v letu 2018.

Število anketno brezposelnih je vse od leta 2008 pa do 2013 naraščalo in doseglo vrh pri številu 103.000 brezposelnih oseb. Vse od leta 2013 naprej pa zaznavamo trend upadanja števila le-teh. Število delovno aktivnih je od leta 2008, ko jih je bilo v Sloveniji več kot milijon, do leta 2013 upadlo za približno 100.000. Po letu 2013 so se razmere z vidika delovno aktivnih na slovenskem trgu dela pričele izboljševati. Delodajalci pa so se v letu 2019 soočali s pomanjkanjem delovne sile. Delodajalci so iskali potencialne delavce med starejšimi, mladimi in tujimi delavci. Stopnja delovne aktivnosti pa se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 0,3-odstotne točke in je znašala 55,5 %.

Podrobni podatki o Aktivnem in neaktivnem prebivalstvu za leto 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno, predvidoma 17. 4. 2020.

Brezposelni in delovno aktivni, Slovenija, 2008 - 2019
Brezposelni in delovno aktivni, Slovenija, 2008 - 2019
Vir:SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.