Mnenje potrošnikov, Slovenija, marec 2020

Mnenje potrošnikov na najnižji stopnji po maju 2016

Marca 2020 je kazalnik mnenja potrošnikov padel na najnižjo raven po maju 2016.

  • 30.3.2020
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik mnenja potrošnikov je v marcu 2020 ponovno upadel in bil za 3 odstotne točke nižji kot v prejšnjem mesecu. Razpoloženje potrošnikov je trenutno na najnižji ravni po maju 2016. 

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se trije poslabšali: pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 3 odstotne točke), pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 7 odstotnih točk) in pričakovanje glede števila brezposelnih (za 6 odstotnih točk). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je izboljšalo (za 4 odstotne točke).

Razpoloženje potrošnikov slabše tudi na letni ravni 

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v primerjavi z marcem 2019 nižji za 11 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta pa za 10 odstotnih točk.

Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila predvsem kazalnika pričakovanj glede števila brezposelnih in glede gospodarskega stanja v državi, oba sta se namreč poslabšala za 22 odstotnih točk. Na letni ravni je upadlo tudi pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 4 odstotne točke), medtem ko se je pričakovanje glede varčevanja izboljšalo za 2 odstotni točki.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–marec 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–marec 2020
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, marec 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, marec 2020
Vir: SURS


METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.