Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Energetika, Slovenija, februar 2020

Februarja 2020 je bila neto proizvodnja električne energije za 9 % manjša kot februarja 2019

Proizvodnja električne energije se je v februarju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 12 %, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.

  • 25.3.2020
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v februarju manjša kakor v januarju
Neto proizvodnja električne energije je februarja 2020 znašala 1095 GWh in se je glede na januar 2020 zmanjšala za 12 %. Poraba električne energije se je v februarju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 10 % in je znašala 1212 GWh. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je v februarju 2020 glede na prejšnji mesec zmanjšala za 28 %, v termoelektrarnah pa za 5 %. Proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni Krško se je zmanjšala za 7 %.
Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Skupna poraba goriv je bila tako februarja 2020 za 11 % manjša kot v prejšnjem mesecu.
Februarja 2020 smo uvozili 763 GWh, izvozili pa 614 GWh električne energije. Uvoz se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšal za 2 %, izvoz pa za 3 %.

Padec oskrbe z energenti v februarju 2020
V februarju 2020 smo zaznali padec oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 21 %, zemeljskim plinom za 21 %, koksom za 11 %, dizelskim gorivom za 9 % in motornim bencinom za 9 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe s črnim premogom in antracitom za 50 %, drugimi naftnimi proizvodi za 17 %, utekočinjenim naftnim plinom za 15 % in petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 10 %.

Podrobni podatki bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno, predvidoma 26. 3. 2020.


Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, februar 2020
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, februar 2020
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
I
2020
II
2020
II2020
I2020
TJindeks
Skupaj4.1463.69789
Črni premog (NCV)1111100
Rjavi premog in lignit (NCV)3.4343.09490
Naftni proizvodi (NCV)10330
Zemeljski plin (GCV)43436785
Druga goriva (NCV)25722286
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
I
2020
II
2020
II2020
I2020
indeks
Črni premog in antracit (t)1.2701.910150
Koks (t)2.3752.10889
Rjavi premog in lignit (t)258.700255.71299
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.9858.058115
Motorni bencin, neosvinčen (t)30.69427.86091
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)9551.047110
Dizelsko gorivo (t)110.588101.10591
Kurilno olje, ekstra lahko (t)17.90514.13579
Drugi naftni proizvodi (t)3.6474.277117
Zemeljski plin (1.000 Sm3)116.30492.29479
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.