Poslovne tendence, Slovenija, marec 2020

Poslabšanje kazalnika zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Kazalnik zaupanja se je poslabšal v trgovini na drobno, storitvenih dejavnostih, predelovalnih dejavnostih in nekoliko tudi v gradbeništvu.

  • 30.3.2020
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v marcu 2020 za 9 odstotnih točk nižja kot v februarju 2020, glede na marec 2019 pa nižja za 10 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za 8 odstotnih točk.

Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se glede na februar 2020 poslabšala (za 22 oziroma za 5 odstotne točke) in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik zaupanja. Kazalnik skupna naročila je bil višji (za 1 odstotno točko).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila marca 2020 za 25 odstotnih točk nižja kot februarja 2020 in za 17 odstotnih točk nižja kot marca 2019 ter 5 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika obseg zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala (za 35 in 32 odstotnih točk).

Kazalniki pričakovanj in stanj so se poslabšali, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v marcu 2020 za 1 odstotno točko nižja kot v februarju 2020. Tudi glede na marec 2019 je bila nižja, in sicer za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 18 odstotnih točk višja.

Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se znižale, medtem ko se je večina vrednosti kazalnikov stanj zvišala; izjemi sta bila kazalnika cene in zagotovljeno delo (ta sta se znižala za 1 oz. 1,9 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v marcu 2020 za 11 odstotnih točk nižja kot v februarju 2020, hkrati pa za 15 odstotnih točk nižja kot v marcu 2019. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila za 4 odstotne točke nižja.

Kazalniki pričakovanj in stanj so se poslabšali, razen kazalnika povpraševanja, ki se je izboljšal (za 5 odstotnih točk).
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. Podatki so bili zbrani med 1. in 13. marcem 2020.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.