Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 4. četrtletje 2019

Na zasebno potovanje odšla četrtina prebivalcev Slovenije

Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so se v 4. četrtletju 2019 odpravili na okoli 710.000 zasebnih in okoli 158.000 poslovnih potovanj.

  • 26.3.2020
  • |
  • končni podatki
Zasebna potovanja
V zadnjem četrtletju leta 2019 se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 448.000 (25 %) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za 2 odstotni točki manj kot v 4. četrtletju 2018. Vseh zasebnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 710.000 (v Sloveniji okoli 351.000, v tujini okoli 360.000). Zasebno potovanje v Sloveniji je obsegalo povprečno 2,3 prenočitve, zasebno potovanje v tujini pa 4,4 prenočitve. Povprečni dnevni izdatki so na zasebnem potovanju v Sloveniji znašali okoli 46 EUR na osebo, na zasebnem potovanju v tujini pa okoli 64 EUR na osebo. 

Poslovna potovanja
Vsaj enega poslovnega potovanja se je v opazovanem obdobju udeležilo okoli 111.000 (6 %) prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za odstotno točko več kot v 4. četrtletju 2018. Vseh poslovnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 158.000 (v Sloveniji okoli 51.000, v tujini okoli 107.000). Poslovno potovanje v Sloveniji je obsegalo povprečno 2,0 prenočitve, poslovno potovanje v tujini pa 2,6 prenočitve. Povprečni dnevni izdatki so na poslovnem potovanju v Sloveniji znašali okoli 134 EUR, v tujini pa okoli 157 EUR na osebo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.