Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2020

V februarju 2020 izdanih 37 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2020

V februarju 2020 je bilo izdanih 37 % manj gradbenih dovoljenj za stanovanjske in prav toliko manj za nestanovanjske stavbe kot v januarju 2020. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2020, je predvidena gradnja 236 stanovanj, kar je za tretjino manj kot v januarju 2020.

  • 20.3.2020
  • |
  • začasni podatki

Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2020

V februarju 2020 je bilo izdanih 37 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu. Tako število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe kot tudi število gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo nižje za 37 %. Skupna površina vseh v februarju načrtovanih stavb naj bi merila malo manj kot 101.000 m2, kar je za 27 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2020. Površina stanovanjskih stavb je bila manjša za 19 %, nestanovanjskih stavb pa za 35 %.

97 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 38 % nižje kot v januarju 2020, njihova površina pa naj bi bila manjša za 29 %. V primerjavi s februarjem 2019 je predvidenih za 9 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje, njihova površina pa naj bi bila manjša za 12 %.

Načrtovanih manj stanovanj kot v januarju 2020

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v februarju 2020, je predvidena gradnja 236 stanovanj, kar je za 33 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v januarju 2020. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 120 stanovanj, kar je 41 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 116 stanovanj, kar je 21 % manj stanovanj kot v januarju 2020. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 177 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 99 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2020, je predvidenih za 39 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v januarju 2020, njihova površina pa naj bi bila manjša za 37 %. V primerjavi s februarjem 2019 je predvidenih za 18 % manj gradenj novih stanovanj, njihova površina pa naj bi bila manjša za 5 %.

 Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2020, je načrtovanih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 61 stanovanj ali 26 % vseh. Sledijo podravska (33 stanovanj ali 14 % vseh stanovanj), pomurska (31 stanovanj ali 13 % vseh) ter savinjska statistična regija (29 stanovanj ali 12 % vseh). V vseh preostalih statističnih regijah je načrtovanih manj gradenj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji, kjer je bilo načrtovano le eno stanovanje. V primorsko-notranjski statistični regiji ni bilo načrtovanih novih stanovanj.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - februar 20201)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - februar 2020<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 in 2020 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2020
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2020
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, februar 2020
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj364100.90123632.750
  stanovanjske stavbe14154.26923632.750
  nestanovanjske stavbe22346.63200
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
II 2020
I 2020
II 2020
II 2019
II 2020
I 2020
II 2020
II 2019
Število61,991,060,781,7
Površina70,788,262,895,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.