Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, januar 2020

V januarju 2020 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni višje v povprečju za 0,7 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,7 % višje kot v decembru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,8 %.

  • 25.3.2020
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,7 % višje kot v decembru 2019 in za 1,8 % višje kot pred letom dni.

Višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v januarju 2020 zvišale, in sicer glede na december 2019 so bile višje v povprečju za 0,6 %, glede na januar 2019 pa za 1,5 %.

V januarju 2020 so se na mesečni ravni najbolj zvišale cene v skupini energija in maziva (v povprečju za 2,3%), sledile so cene v skupini drugi proizvodi in storitve (višje v povprečju za 1,7 %) ter cene v skupini vzdrževanje opreme (višje v povprečju za 0,6 %). Najmanj so se zvišale cene v skupini vzdrževanje zgradb (v povprečju za 0,3 %).

Višje tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,8 % višje kot v decembru 2019 in za 2,4 % višje kot pred letom dni.

Višje cene opreme ter nižje cene zgradb
V januarju 2020 so se na mesečni ravni cene opreme zvišale v povprečju za 1,2 %, medtem ko so se cene zgradb znižale v povprečju za 0,3 %.

Med opremo so se najbolj zvišale cene transportne opreme (traktorjev), in sicer v povprečju za 1,7 %, medtem ko so bile cene mehanizacije in druge opreme višje v povprečju za 0,8 %.

Podrobni podatki bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno, predvidoma 26. 3. 2020.


Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
I 2020
Ø 2015 
I 2020
XII 2019
I 2020
I 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,24100,6101,5
Semena in sadike100,7098,999,1
Energija; maziva109,55102,3106,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal85,4699,396,8
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila101,15100,097,6
Vzdrževanje opreme102,01100,698,7
Vzdrževanje zgradb106,90100,3104,0
Drugi proizvodi in storitve113,31101,7107,6
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)111,96100,8102,4
Oprema112,57101,2102,9
Zgradbe110,2699,7100,9
Skupaj (input 1 + input 2)105,93100,7101,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.