Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, januar 2020

Povprečna bruto plača za januar 2020 za 2,6 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za januar 2020 je znašala 1.806,50 EUR in je bila nominalno za 2,6 %, realno pa za 1,7 % nižja od plače za december 2019. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

  • 16.3.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za januar 2020 nižja od plače za december 2019, toda višja od plače za januar 2019
Povprečna bruto plača za januar 2020 je znašala 1.806,50 EUR; od bruto plače za december 2019 je bila nižja, nominalno za 2,6 %, realno pa za 1,7 %. Tudi povprečna neto plača za januar 2020 (znašala je 1.172,56 EUR) je bila nižja od neto plače za december 2019, nominalno za 3,5 %, realno pa za 2,6 %.

Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

V primerjavi s plačo za januar 2019 pa se je povprečna bruto plača za januar 2020 zvišala (nominalno za 4,5 % oz. realno za 2,4 %).

Povprečna plača za januar 2020 nižja od plače za prejšnji mesec v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna bruto plača za januar 2020 se je v primerjavi s plačo za december 2019 v javnem sektorju znižala za 3,6 % (pri čemer se je v institucionalnem sektorju država znižala za 0,4 %), v zasebnem sektorju pa se je znižala za 2,1 %.

Povprečna plača za januar 2020 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna bruto plača za januar 2020 je bila v večini dejavnosti nižja od bruto plače za december 2019; zvišala se je le v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 4,0 %), v dejavnosti rudarstvo (za 2,1 %) ter v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 0,6 %).

Povprečna plača za januar 2020 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro; znašala je 2.687,67 EUR bruto oz. 1.679,74 EUR neto.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2020
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2020
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
I 2020Ø XI 2019-I 2020I 2020
XII 2019
I 2020
I 2019
EURindeks
Bruto1.806,501.853,3097,4104,5
Javni sektor2.096,962.135,6896,4103,2
  od tega sektor država2.124,702.118,0799,6104,2
Zasebni sektor1.673,401.724,8597,9105,3
Neto1.172,561.207,4796,5105,1
Javni sektor1.351,521.373,9095,9104,1
  od tega sektor država1.369,531.360,8299,4105,0
Zasebni sektor1.090,551.131,7696,8105,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.