Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2020

V februarju 2020 slab odstotek manj turističnih prenočitev kot v februarju 2019

Turistični nastanitveni obrati so v februarju 2020 zabeležili skoraj 302.000 prihodov turistov (4 % manj kot v februarju 2019) in 853.000 njihovih prenočitev (1 % manj kot v februarju 2019). 

  • 25.3.2020
  • |
  • začasni podatki

Domači turisti ustvarili 46 % vseh prenočitev v februarju 2020

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v februarju 2020 zabeleženih nekaj več kot 129.000 prihodov domačih turistov (ali 12 % manj kot v februarju 2019) in skoraj 173.000 prihodov tujih turistov (ali 3 % več kot v februarju 2019). Domači turisti so v tem mesecu ustvarili nekaj več kot 392.000 prenočitev (ali 7 % manj kot v februarju 2019), tuji pa skoraj 461.000 prenočitev (ali 6 % več kot v februarju prejšnjega leta).


Med tujimi turisti prevladovali turisti iz Italije, Srbije in Avstrije

Od tujih turistov so v februarju 2020 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Italije (13 % ali skoraj 58.000 prenočitev); sledili so turisti iz Srbije (več kot 12 %), Avstrije (12 %), Hrvaške (11 %), Madžarske (6 %) in Nemčije (5 %).

Glede na februar 2019 se je najbolj povečalo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 41 %). Število prenočitev turistov iz Italije se je povečalo za 9 %, iz Avstrije za 8 % in iz Srbije za 3 %. Zmanjšalo pa se je število prenočitev turistov iz Madžarske (za 10 %) in Hrvaške (za 1 %).


Največ turističnih prenočitev v zdraviliških in gorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v februarju 2020 zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (skoraj 272.000 ali 32 % vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske občine (31 %), občina Ljubljana (11 %) in obmorske občine (prav tako 11 %).

V občini Ljubljana je bilo v februarju 2020 8 % več prenočitev kot v februarju 2019. V zdraviliških občinah jih je bilo približno toliko kot v februarju 2019, manj pa jih je bilo v gorskih (za 5 %) in obmorskih občinah (za 4 %).


55 % vseh prenočitev v hotelih

Tudi v februarju 2020 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (469.000 ali približno toliko kot v februarju 2019). Hotelom so po številu prenočitev spet sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (20 % vseh prenočitev ali 3 % manj kot v februarju 2019) ter apartmajska naselja (6 % vseh prenočitev ali 4 % več kot v februarju 2019).


V prvih dveh mesecih 2020 več kot 1,6 milijona turističnih prenočitev

V januarju in februarju 2020 skupaj je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 585,000 prihodov turistov in več kot 1,6 milijona njihovih prenočitev, kar je približno toliko kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 

V podatkovno bazo SiStat smo na novo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Hkrati z objavo začasnih mesečnih podatkov za februar 2020, smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne mesečne podatke za januar 2020.

Podrobni podatki bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno, predvidoma 26. 3. 2020.
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, februar 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2020I–II 2020II 2020
II 2019
I–II 2020
I–II 2019
II 2020I–II 2020II 2020
II 2019
I–II 2020
I–II 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj301.853584.50795,8100,7853.0491.624.87099,4100,5
Domači129.217224.80887,794,9392.170667.31892,596,7
Tuji172.636359.699102,9104,8460.879957.552106,1103,4
  od tega
  iz Italije29.12268.808108,3108,457.812154.873108,6106,8
  iz Srbije16.93828.24199,8104,056.92587.674102,9103,9
  iz Avstrije21.61738.936108,3112,253.09696.852108,4110,4
  iz Hrvaške22.04458.87997,697,651.134154.31499,091,5
  iz Madžarske8.57914.98494,0100,526.16744.72989,895,5
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, februar 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2020I–II 2020II 2020
II 2019
I–II 2020
I–II 2019
II 2020I–II 2020II 2020
II 2019
I–II 2020
I–II 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj301.853584.50795,8100,7853.0491.624.87099,4100,5
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine86.798167.92197,7102,7271.859529.723101,4102,7
  Gorske občine80.981152.51590,093,9261.641488.99694,695,6
  Obmorske občine33.53457.45592,3100,993.025157.85995,999,0
  Ljubljana46.62098.311106,7112,096.190200.333107,8109,7
  Mestne občine26.65454.28593,097,669.988134.16999,398,4
  Druge občine27.26654.02099,3100,260.346113.790106,3102,7
Nastanitveni obrati
  Hoteli176.030351.18895,1100,3469.051919.93399,5101,0
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše53.394100.52695,4101,2167.615315.96997,199,6
  Apartmajska naselja  14.21925.27997,7105,447.06184.533103,5105,8
  Počitniški domovi9.92518.040101,098,934.31259.833104,2101,3
  Kampi  10.36718.34683,292,129.57553.46890,996,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za februar 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 24. aprila 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.