Poslovne storitve, Slovenija, 2018

Pravne dejavnosti so v 2018 ves prihodek od prodaje ustvarile s prodajo specializiranih storitev

Od podjetij z opazovanimi poslovnimi storitvami z najmanj 20 osebami, ki delajo, so v 2018 ustvarila s prodajo specializiranih storitev ves oz. skoraj ves svoj prihodek tista, ki so bila uvrščena v pravne dejavnosti (100 %) in oglaševanje (94 %). 

  • 20.3.2020
  • |
  • končni podatki
Specializacija najizrazitejša v pravnih dejavnostih, ki so dve tretjini prihodka od prodaje ustvarile s pravnim svetovanjem in z zastopanjem v sodnih postopkih na področju gospodarskega prava 
Podjetja, uvrščena v pravne dejavnosti, so ves prihodek (100 %) ustvarila s prodajo specializiranih storitev, od tega 67 % s pravnim svetovanjem in z zastopanjem v sodnih postopkih na področju gospodarskega prava, 10 % s pravnim svetovanjem in z zastopanjem v sodnih postopkih na področju delovnega prava in 9 % s pravnim svetovanjem in z zastopanjem v sodnih postopkih na področju civilnega prava.

Podjetja, uvrščena v dejavnost oglaševanje, so 85 % prihodka od prodaje specializiranih storitev ustvarila s posredovanjem pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa za plačilo ali po pogodbi, 15 % pa s storitvami oglaševalskih agencij.

Prihodek podjetij od prodaje v 2018 večji kot v 2017 v vseh dejavnostih poslovnih storitev, razen v dveh
Izjema so bila podjetja, uvrščena v pravne dejavnosti, in podjetja, uvrščena v dejavnost raziskovanje trga in javnega mnenja; v teh dejavnostih se je zmanjšal. Med preostalimi podjetji pa se je prihodek od prodaje najbolj povečal v podjetjih, uvrščenih v dejavnost oglaševanje.

Pravne dejavnosti so v 2018 več kot polovico svojih prihodkov ustvarile s prodajo svojih storitev slovenskim rezidentom, skoraj četrtino pa s prodajo strankam iz drugih držav članic EU 
Podjetja, ki so se ukvarjala s poslovnimi storitvami, so v 2018 glavni delež prihodka od prodaje ustvarila s strankami, ki so imele sedež ali bivališče v Sloveniji (72 %). Največ tega prihodka so ustvarila podjetja v zaposlovalnih dejavnostih (89 %). Skoraj toliko so ustvarila podjetja, uvrščena v računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje (88 %).

Skoraj petino prihodka od prodaje so ta podjetja ustvarila s prodajo strankam iz drugih držav članic EU. Največ tega prihodka, malo več kot četrtino, so ustvarila podjetja, uvrščena v dejavnosti računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, skoraj četrtino pa podjetja, uvrščena v pravne dejavnosti.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.