Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 4. četrtletje 2019

V 4. četrtletju 2019 manj odhodnih klicev in manj odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij

V 4. četrtletju 2019 je bilo za 2 % manj odhodnih klicev iz slovenskih mobilnih omrežij kot v 4. četrtletju 2018. Odhodni mobilni promet je bil za 1 % manjši kot v 4. četrtletju 2018.

  • 20.3.2020
  • |
  • začasni podatki

Manj odhodnih klicev in manjši odhodni promet iz slovenskih mobilnih omrežij kot pred enim letom
V 4. četrtletju 2019 je bilo zabeleženih okoli 20 milijonov ur skupnega odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij, kar je za 1 % manj kot v 4. četrtletju 2018. Domači odhodni promet je bil prav tako manjši za 1 %, medtem ko se je odhodni mobilni promet v mednarodna omrežja na letni ravni zmanjšal že tretje četrtletje zapored; tokrat je bil manjši za 5 %. 
V 4. četrtletju 2019 je bilo zabeleženih skoraj 477 milijonov odhodnih klicev iz slovenskih mobilnih omrežij, kar je za 2 % manj kot v 4. četrtletju 2018. Število domačih odhodnih klicev je bilo prav tako za 2 % manjše kot v 4. četrtletju 2018, medtem ko je bilo število odhodnih klicev v mednarodna omrežja manjše za 6 %. 

Število poslanih SMS-sporočil za 4 % manjše kot pred enim letom
V 4. četrtletju 2019 je bilo poslanih okoli 683 milijonov SMS-sporočil, kar je za 4 % manj kot v 4. četrtletju 2018. Zasebni uporabniki so poslali 5 % manj, poslovni pa 4 % več SMS-sporočil kot v 4. četrtletju 2018.
V 4. četrtletju 2019 je bilo poslanih več kot 28 milijonov MMS-sporočil, kar je 14 % več kot v 4. četrtletju 2018. Ta delež je bil enak tako pri zasebnih kot pri poslovnih uporabnikih.

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih za 47 % več podatkov  
V 4. četrtletju 2019 je bilo prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih 37,6 milijona gigabajtov podatkov, pri čemer ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije Wi-fi. V primerjavi s 4. četrtletjem 2018 se je količina prenesenih podatkov povečala za 47 %.

Za 2 % več uporabnikov slovenskega mobilnega omrežja
Število uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji se je ob koncu 4. četrtletja 2019 povečalo na skoraj 2.512.000, od 4. četrtletja 2018 pa se je povečalo za 2 %. Število naročnikov slovenskega mobilnega omrežja se je v enem letu povečalo za 3 %, število predplačnikov je upadlo za 1 %.

40 % je priključkov z optičnim dostopom do interneta
Ob koncu 4. četrtletja 2019 se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo skoraj 628.000 širokopasovnih priključkov. 40 % je bilo priključkov z optičnim dostopom, 30 % je bilo xDSL-priključkov in 28 % priključkov z dostopom prek kabelskega modema. Število vseh širokopasovnih priključkov se je glede na 4. četrtletje 2018 povečalo za 2 %, število priključkov z optičnim dostopom pa za 13 %.

 

Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Podatkovne storitve, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
X–XII 2019I–XII 2019X–XII 2019
X–XII 2018
X–XII 2019
VII–IX 2019
I–XII 2019
I–XII 2018
številoindeks
Fiksna telefonija
Odhodni promet1) (1.000 minut)90.726373.02780,7107,983,5
  domači83.441341.95881,0108,684,1
  mednarodni7.28531.06976,7101,177,0
Priključki klasične telefonije2) 102.706-84,195,6-
VoIP-priključki2) 588.762-101,1100,5-
Mobilna telefonija
Odhodni promet3) (1.000 minut)1.195.4974.677.97198,6107,0100,6
  domači1.150.2604.484.37398,7108,2100,5
  mednarodni45.237193.59995,484,2101,2
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.511.979-101,9100,3-
  naročniki mobilnega omrežja2)2.020.477-102,7100,8-
  predplačniki mobilnega omrežja2)491.502-98,698,2-
Poslana SMS-sporočila (1.000)683.4292.639.90296,1110,598,0
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)37.592127.380147,5115,4150,2
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)627.936-102,5100,8-
  xDSL-priključki2)187.932-93,998,3-
  priključki optičnega dostopa2)251.448-113,0103,5-
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vira: AKOS, SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Začasni podatki za 4. četrtletje 2019 bodo postali končni konec marca 2021, ko bodo objavljeni začasni podatki za 4. četrtletje 2020. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.

Z objavo teh podatkov so podatki za 4. četrtletje 2018 postali končni. Popravki so vneseni tudi v podatke v podatkovni bazi SiStat.


Z objavo podatkov za 4. četrtletje 2019 je bila zaradi večje revizije posredovanih podatkov s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) oz. operaterjev opravljena izredna revizija podatkov o številu VoIP in vseh fiksnih telefonskih priključkov od 1. četrtletja 2017 do 3. četrtletja 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.