Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, januar 2020

V januarju 2020 odkupljenega za 2,4 % več mleka kot v januarju 2019

S kmetijskih gospodarstev je bilo v januarju 2020 odkupljenih skoraj 48.000 ton mleka. Mlekarne so proizvedle fermentiranih mlečnih izdelkov in sira več, masla in konzumnega mleka pa manj kot v prejšnjem mesecu in kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 28.2.2020
  • |
  • začasni podatki

Odkup mleka se je povečal že tretji mesec zapored
V januarju 2020 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenega 3,1 % več kravjega mleka kot v predhodnem mesecu in 2,4 % več kot v januarju 2019.

V januarju 2020 odkupljeno mleko vsebovalo maščob manj, beljakovin pa več kot mleko, odkupljeno v januarju 2019
Mleko, odkupljeno v januarju 2020, je namreč vsebovalo 4,25 % maščob in 3,50 % beljakovin. V primerjavi z mlekom, odkupljenim v predhodnem mesecu, pa sta bila tako delež maščob kot tudi delež beljakovin manjša.

Mlekarne proizvedle v januarju 2020 manj masla in konzumnega mleka
Proizvodnja konzumnega mleka se je v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala za več kot 9 %, proizvodnja masla pa skoraj za tretjino. V primerjavi s proizvodnjo v januarju 2019 pa so mlekarne proizvedle skoraj 4 % manj konzumnega mleka in več kot 21 % manj masla.

Fermentiranih mlečnih izdelkov in sira so proizvedle več Mlekarne so v januarju proizvedle skoraj 3.600 ton fermentiranih mlečnih izdelkov in skoraj 1.350 ton sira. Obeh omenjenih mlečnih izdelkov je bilo proizvedenih več kot v predhodnem mesecu in tudi več kot v januarju 2019.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke, prikazane na strani »EU Milk Market Observatory«, in med njimi podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU27 so v 2019 odkupile približno 0,4 % več kravjega mleka. Odkupljenih je bilo 629.000 ton več mleka. To pa je približno toliko kot smo ga namolzli v Sloveniji v letu 2018.


 
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
I 19XII 19I 20 I 20 
XII 19
I 20
I 19
toneindeks
Skupaj46.87346.56047.988103,1102,4
  slovenske mlekarne32.55932.98634.699105,2106,6
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
I 19XII 19I 20 I 20 
XII 19
I 20
I 19
%indeks
Maščoba4,294,264,2599,899,1
Beljakovine3,463,513,5099,7101,2
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
I 19XII 19I 20 I 20 
XII 19
I 20
I 19
toneindeks
Konzumno mleko14.19015.01013.63490,896,1
Smetana9501.0971.02393,3107,7
Fermentirani mlečni izdelki3.5203.2163.591111,6102,0
Mleko v prahuzzz192,047,9
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)23727618767,678,8
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.2601.2871.349104,8107,0
z statistično zaupno
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni do 14. 2. 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.