Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2019

V 2019 so v slovenskih klavnicah zaklali približno 10.000 prašičev več kot v 2018

V slovenskih klavnicah so v letu 2019 zaklali približno 1.000 konj, 116.000 glav goved, 260.000 prašičev, 12.000 ovc, 1.000 koz, 2.000 kuncev in 38.800.000 kljunov perutnine.

  • 28.2.2020
  • |
  • končni podatki

Vseh vrst živali so zaklali več kot v letu 2018, razen kuncev. Konj so zaklali približno za 11 % več (to pomeni približno 100 živali več), goved približno za 1 % več (to je približno 1.000 živali več), prašičev za točno 4 % več (to je približno 10.000 živali več), ovc za približno 1 % več (to je okoli 100 živali več), koz so zaklali za okoli 12 % več (to je približno 100 živali več) in perutnine približno za 2 % več (to je približno 603.000 živali več). Kuncev so zaklali približno 79 % manj (to je približno 9.000 živali manj).

Spremembe v masah v letu 2019 zaklanih živali v primerjavi z letom 2018 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.

Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa očiščenih trupovPovprečna masa očiščenih trupov
20192019
2018
20192019
2018
20192019
2018
številoindekstindekskgindeks
Konji1.163110,7255108,5219,4298,0
Govedo116.295100,535.737102,5307,30102,0
Prašiči259.759104,023.705106,391,26102,2
Ovce12.395100,915799,212,6598,3
Koze1.206111,911106,99,3195,5
Kunci2.47821,3321,31,30100,0
Perutnina38.840.822101,670.004101,21,8099,6
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.