Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, februar 2020

V februarju 2020 inflacija – na letni ravni 2-odstotna, na mesečni 0,7-odstotna

Drobnoprodajne cene so se v februarju 2020 zvišale (na letni ravni za 2 % in na mesečni za 0,7 %). Podražili so se tako blago kakor tudi storitve. Na letno inflacijo so v največji meri vplivale podražitve hrane, na mesečno inflacijo pa podražitve počitniških paketov.

  • 28. 2. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen 2-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so bile v februarju 2020 v povprečju za 2 % višje kot v februarju prejšnjega leta. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,7-odstotna).

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 2,7 %, blago pa za 1,6 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale povprečno za 2,6 % oz. 1,1 %, medtem ko se je trajno blago za 1,6 % pocenilo.

Na letno inflacijo je v največji meri vplivala podražitev hrane (0,6 odstotne točke), ki je bila v povprečju za 4,3 % dražja kot v februarju prejšnjega leta. V enem letu sta se najbolj podražili meso (za 11,2 %) in sadje (za 11,7 %). Na letno inflacijo so z 0,5 in 0,4 odstotne točke vplivale še podražitve v skupinah stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo ter raznovrstno blago in storitve. V prvi skupini so se na letni ravni najbolj podražile oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 9,6 %), v drugi skupini pa zavarovanje (za 7,5 %).

Opaznejših pocenitev na letni ravni ni bilo.


Višje cene počitniških paketov

V februarju 2020 smo imeli 0,7-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,8-odstotno).

Na mesečno inflacijo so v največji meri vplivale podražitve počitniških paketov (0,4 odstotne točke), ki so se podražili za 10,5 %. 0,2 odstotne točke so k inflaciji prispevale tudi višje cene oblačil (za 4,5 %), 0,1 odstotne točke pa višje cene hrane (za 0,8 %). Preostale februarske podražitve so k inflaciji prispevale 0,2 odstotne točke.

Na drugi strani je mesečno inflacijo nižala in jo za 0,2 odstotne točke znižala pocenitev naftnih derivatov. Goriva in maziva za osebna vozila so bila cenejša za 3,7 %, tekoča goriva pa za 6,9 %.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v Sloveniji v februarju 2020 2-odstotna (v februarju 2019 je bila 1,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,4-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 2,7 %, blago pa za 1,6 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 2,5 % oz. za 0,7 %. Cene trajnega so se za 1,6 % znižale.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2020 1,4-odstotna (v decembru 2019 je bila 1,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v decembru 2019 1,6-odstotna). Najnižja je bila v Italiji (0,4-odstotna), najvišja na Madžarskem (4,7-odstotna); v Sloveniji je bila 2,3-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
II 20
II 19
II 20
I 20 
II 20 
XII 19
I–II 20
I–II 19
II 20–III 19
II 19–III 18
II 20
Ø 15 
Skupaj102,0100,799,8102,0101,8105,14
01 Hrana in brezalkoholne pijače104,0100,7102,4103,7102,1110,68
02 Alkoholne pijače in tobak101,7100,3100,6101,6101,2106,35
03 Oblačila in obutev101,8103,490,4101,6101,594,46
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,499,7100,7103,7104,1111,76
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,6100,5100,3100,7101,1102,58
06 Zdravstvo101,7100,3100,2101,5101,6104,34
07 Prevoz99,799,098,7100,599,596,89
08 Komunikacije97,799,699,998,8100,1104,98
09 Rekreacija in kultura100,7103,8101,099,9101,1102,24
10 Izobraževanje104,5100,0100,0105,0104,4111,83
11 Restavracije in hoteli102,0100,2100,6102,0102,9109,76
12 Raznovrstno blago in storitve105,4100,4100,5105,3103,2110,14
  Blago101,6100,399,4101,7101,1103,09
  Storitve102,7101,3100,5102,6103,1109,49
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
II 20
II 19
II 20
I 20 
II 20 
XII 19
I–II 20
I–II 19
II 20–III 19
II 19–III 18
II 201)
Ø 15 
Skupaj2,00,4-0,12,11,8105,56
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,90,72,53,62,2110,44
02 Alkoholne pijače in tobak1,80,20,51,71,2106,30
03 Oblačila in obutev1,93,8-9,91,71,293,39
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,9-0,40,53,34,1112,46
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,70,40,30,71,0101,12
06 Zdravstvo2,50,30,22,42,4106,13
07 Prevoz0,0-1,3-1,31,1-0,498,34
08 Komunikacije-2,3-0,20,0-1,7-0,6104,70
09 Rekreacija in kultura0,72,40,90,41,3103,59
10 Izobraževanje3,90,00,04,33,8110,64
11 Restavracije in hoteli2,70,30,72,63,3111,01
12 Raznovrstno blago in storitve4,00,40,74,02,6108,93
  Blago1,60,2-0,51,81,1102,87
  Storitve2,70,80,52,73,1110,31
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.