Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, 2019

Cene kmetijskih pridelkov v 2019 povprečno za 3,7 % višje kot v 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v 2019 povprečno za 3,7 % višje kot v 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 3,1 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 4,1 %.

  • 28.2.2020
  • |
  • končni podatki

Cene krompirja precej višje kot v 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v 2019 v povprečju za 3,1 % višje kot v 2018.
V 2019 so se v primerjavi z 2018 najbolj zvišale cene krompirja, v povprečju za 46,7 %. Cene industrijskih rastlin so bile višje v povprečju za 7,9 % (predvsem zaradi višjih cen hmelja, v povprečju višje pa so bile tudi cene oljnic). Cene zelenjadnic so bile višje v povprečju za 6,9 %, cene sadik in cvetja za 0,4 % ter prav tako v povprečju za 0,4 % tudi cene vina. 
Cene sadja in žit so bile v povprečju nižje kot v 2018. Cene sadja so bile nižje v povprečju za 6,4 % (najbolj so se znižale cene namiznih jabolk). Cene grozdja za predelavo so bile v povprečju višje kot v 2018. Cene žit so bile v povprečju za 7,6 % nižje (nižje so bile cene koruze v zrnju, pa tudi cene ječmena, medtem ko so bile cene pšenice v povprečju višje).

Povprečna odkupna cena mleka višja kot v 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v 2019 v povprečju za 4,1 % višje kot v 2018.
Cene živali za zakol so bile višje v povprečju za 2,1 %. Najbolj so se zvišale cene prašičev (v povprečju za 15,1 %). Višje so bile tudi cene perutnine (v povprečju za 2,5 %). Cene goveda so bile v povprečju nižje za 1,4 % (predvsem zaradi nižjih cen bikov za zakol).
Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju višje za 6,0 %. Povprečna odkupna cena mleka je bila višja za 6,9 %, zviševala pa se je predvsem v drugi polovici leta 2019. Povprečna odkupna cena jajc je bila višja za 2,7 %. Od drugih živalskih proizvodov so bile cene surovih kož v povprečju nižje, cene medu pa v povprečju višje kot v 2018.
Povprečne letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Povprečne letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
2019
Ø 2015
2019
2018
KMETIJSTVO SKUPAJ110,27103,7
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic109,06105,3
RASTLINSKI PRIDELKI117,82103,1
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic123,29110,2
Žita 93,5692,4
Industrijske rastline117,14107,9
Zelenjadnice, sadike in cvetje118,28105,0
  zelenjadnice122,23106,9
  sadike in cvetje109,13100,4
Krompir (vključno seme)202,46146,7
Sadjarstvo111,0293,6
Vino108,70100,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI106,11104,1
Živali za zakol101,33102,1
Živalski proizvodi110,79106,0
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.