Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2020

Med tujimi turisti v januarju 2020 največ turistov iz Hrvaške in Italije

Število prihodov turistov je bilo v januarju 2020 za 8 % višje kot v januarju 2019, število prenočitev pa za približno 4 %. Med tujimi turisti so največ prenočitev ustvarili turisti iz Hrvaške (21 %) in Italije (19 %).

  • 25. 2. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Prihodov in prenočitev turistov v januarju 2020 več kot v januarju 2019

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v januarju 2020 zabeleženih skoraj 286.000 prihodov turistov in približno 789.000 turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 97.000 (kar je 8 % več kot v januarju 2019), njihovih prenočitev pa nekaj več kot 283.000 (kar je 6 % več kot v januarju 2019). Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 189.000 (kar je 8 % več kot v januarju 2019), njihovih prenočitev pa skoraj 506.000 (kar je 3 % več kot v januarju 2019). Tuji turisti so ustvarili 64 % vseh turističnih prenočitev v tem mesecu.

Med tujimi turisti prevladovali turisti iz Hrvaške in Italije

Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v januarju 2020 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Hrvaška (21 % ali približno 104.000 prenočitev), Italija (19 %), Avstrija (9 %), Srbija (6 %), Bosna in Hercegovina (5 %) in Nemčija (4 %).

Več prenočitev kot v januarju 2019 so v januarju 2020 od prej omenjenih ustvarili turisti iz Nemčije (za 23 %), Bosne in Hercegovine (za 15 %), Avstrije (za 14 %), Srbije (za 11 %) in Italije (za 7 %), manj prenočitev pa turisti iz Hrvaške (za 11 %).

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

Na ravni vrst turističnih občin je bilo v januarju 2020 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah, 33 % vseh ali 260.000. Sledile so gorske občine (29 %), občina Ljubljana (14 %), mestne občine (9 %) in obmorske občine (8 %).

V vseh vrstah turističnih občin, razen v gorskih, je bilo v januarju 2020 zabeleženih več prenočitev kot v januarju 2019. Povečanje števila prenočitev je bilo glede na januar 2019 najopaznejše v občini Ljubljana (za 15 %). Sledile so mestne občine (za 7 %), obmorske občine (za 6 %) ter zdraviliške občine (za 5 %). V gorskih občinah so turisti ustvarili za 2 % manj prenočitev kot v januarju 2019.

Največ prenočitev v hotelih

Z vidika vrst turističnih nastanitvenih obratov so turisti v januarju 2020 ustvarili največ prenočitev v hotelih (58 % oz. skoraj 454.000 ali 3 % več kot v januarju 2019). Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 % vseh prenočitev v januarju 2020 oz. 4 % več kot v januarju 2019) ter apartmajska naselja (5 % vseh prenočitev oz. 9 % več kot v januarju 2019).

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

V podatkovno bazo SiStat smo na novo uvrstili tabelo Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno.

Hkrati z objavo začasnih mesečnih podatkov za januar 2020, smo v podatkovni bazi SiStat objavili končne mesečne podatke za december 2020.

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, januar 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
I 2020I 2020
I 2019
I 2020I 2020
I 2019
število
indeks
število
indeks
Skupaj285.865107,8789.304104,1
Domači96.914108,2283.413106,3
Tuji188.951107,6505.891102,8
  od tega
iz Hrvaške37.15098,5104.37689,2
iz Italije40.112109,797.843106,5
iz Avstrije17.418118,244.110113,9
iz Srbije 11.383111,832.113110,6
iz Bosne in Hercegovine7.891112,625.053115,1
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, januar 2020 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
I 2020I 2020
I 2019
I 2020I 2020
I 2019
število
indeks
število
indeks
Skupaj285.865107,8789.304104,1
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine81.654109,4260.032105,0
  Gorske občine72.05399,5229.41097,5
  Obmorske občine24.145117,365.953105,7
  Ljubljana52.733119,6107.150114,7
  Mestne občine27.794103,270.187106,7
  Druge občine27.486103,956.572104,7
Nastanitveni obrati
  Hoteli176.159106,8453.865103,2
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše47.371109,3150.959104,4
  Apartmajska naselja  11.077117,537.591109,2
  Počitniški domovi8.13896,725.59298,0
  Kampi  8.442113,124.779109,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za januar 2020 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. marca 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.