Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija, 2018

V 2018 nastalo manj, prenehalo poslovati pa več podjetij kot v 2017

Med podjetji, ki zaposlujejo, jih je v letu 2018 nastalo na novo 6.648 ali za 7,5 % manj kot v 2017, 7.244 pa jih je prenehalo poslovati ali za 10,7 % več kot v prejšnjem letu.

  • 24. 7. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V 2018 nastalo manj podjetij kot v 2017
V letu 2018 je nastalo oz. bilo ustanovljenih 6.648 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, kar je za 7,5 % manj, kot jih je nastalo v letu 2017. Tudi zaposlovala so ta podjetja manj oseb kot podjetja, nastala v 2017: število zaposlenih je bilo za 5,1 % nižje, število oseb, ki delajo, pa za 5,7 %. Največ novih podjetij je po svoji dejavnosti sodilo v področje trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (17,6 %). Sledila so podjetja, registrirana v dejavnosti gradbeništvo (16,7 %), in podjetja, registrirana v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (16,1 %).

V 2018 prenehalo poslovati več podjetij kot v 2017
7.244 podjetij z najmanj eno zaposleno osebo je v 2018 prenehalo poslovati. To je za 10,7 % več, kot jih je prenehalo poslovati v 2017. Ustrezno večje kot v 2017 je bilo: število zaposlenih (za 6,4 %), število oseb, ki so delale (za 10,4 %). Med podjetji, ki so prenehala poslovati, je bilo največ takih, ki so bila registrirana v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (18,2 %). Sledila so podjetja, registrirana v strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnostih (17,8 %), in podjetja, registrirana v dejavnosti gradbeništvo (14,5 %). 

Nastalo več in prenehalo poslovati več pravnih kot fizičnih oseb
Glede na pravnoorganizacijsko obliko podjetij z vsaj eno zaposleno osebo je bilo med podjetji, ki so v 2018 nastala, in tistimi, ki so v 2018 prenehala poslovati, več pravnih kot fizičnih oseb. Med novimi podjetji je bilo 53,8 % pravnih in 46,2 % fizičnih oseb, med podjetji, ki so prenehala poslovati, pa 51,1 % pravnih in 48,9 % fizičnih oseb.

Leto po nastanku še poslovalo 82 % podjetij z najmanj eno zaposleno osebo

Od podjetij, ki so nastala v 2017, jih je v 2018 (leto po nastanku) še poslovalo 81,7 %; od podjetij, ki so nastala v 2015, jih je v 2018 (po treh letih) še poslovalo 54,8 %, in od podjetij, ki so nastala v 2013, jih je v 2018 (po petih letih) poslovalo še 40,1 %. 
 
Podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 11. septembra 2020.

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
1) Začasni podatki za 2018.
Vir: SURS
Delež novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so poslovala eno, tri in pet let po nastanku, Slovenija
Delež novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so poslovala eno, tri in pet let po nastanku, Slovenija
Vir: SURS
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Novonastala podjetjaPodjetja, ki so prenehala poslovati
20182018
2017
20181)20181)
2017
številoindeksšteviloindeks
Podjetja6.64892,57.244110,7
Zaposlene osebe7.23494,96.755106,4
Osebe, ki delajo10.32494,310.485110,4
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati z vsaj eno zaposleno osebo v 2018 so začasni; končne podatke bomo objavili predvidoma septembra 2021.            
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.