Poslovne tendence, Slovenija, februar 2020

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno višje kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno v februarju 2020 višja kot v prejšnjem mesecu.

  • 24. 2. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v februarju 2020 za 2 odstotni točki višja kot v januarju 2020, glede na februar 2019 pa je bila za 2 odstotni točki nižja. Drugače pa je ta kazalnik v letošnjem februarju po šestih mesecih spet dosegel in tudi nekoliko presegel dolgoletno povprečje (za 1 odstotno točko).

Kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila sta se glede na januar 2020 izboljšala (za 5 oziroma za 3 odstotne točke) in s tem tudi vplivala na višji kazalnik zaupanja, medtem ko je bil vpliv kazalnika pričakovana proizvodnja negativen.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila februarja 2020 za 20 odstotnih točk višja kot januarja 2020 in za 17 odstotnih točk višja kot februarja 2019 ter 20 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na izboljšanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika pričakovana prodaja in obseg zalog.

Kazalniki stanj so se vsi razen enega poslabšali; ta izjema je bil kazalnik obseg zalog, ki se je izboljšal. Kazalniki pričakovanj pa so se vsi razen enega izboljšali (izjema je bil kazalnik pričakovane prodajne cene).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v februarja 2020 za 1 odstotno točko nižja kot v januarju 2020. Tudi glede na februar 2019 je bila nižja, in sicer za 10 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 19 odstotnih točk višja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj so se večinoma zvišale; izjemi sta bila kazalnika pričakovano zaposlovanje in cene (ta sta se znižala). Kazalnik skupna naročila je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v februarju 2020 za 1 odstotno točko nižja kot v januarju 2020, hkrati pa za 6 odstotnih točk nižja kot v februarju 2019. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila za 7 odstotnih točk višja.

Kazalnik zaposlovanja se je zvišal (za 4 odstotne točke), medtem ko so se pričakovanja glede zaposlovanja znižala (za 2 odstotni točki). Pričakovanja glede prodajnih cen so bila enaka kot v prejšnjem mesecu.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, februar 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, februar 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.