Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, december 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 2,1 % nižja kot v novembru 2019

Vrednost gradbenih del, opravljenih v decembru 2019, je bila za 2,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 3,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v decembru 2018.

  • 14.2.2020
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v decembru 2019 opravljenih gradbenih del nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu  

Vrednost opravljenih gradbenih del je bila tudi v decembru 2019 nižja kot v prejšnjem mesecu; tokrat je bila nižja za 2,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 1,5 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 3,4 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v decembru 2019 glede na november 2019 nižja zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah; ta je bila namreč za 9,3 % nižja kot v novembru 2019. Vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah pa je bila za 10,1 % višja kot v prejšnjem mesecu. 

Vrednost v decembru 2019 opravljenih gradbenih del višja od vrednosti del, opravljenih v decembru 2018 

Vrednost v decembru 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 3,0 %, pri čemer je bila vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, tokrat za 12,9 % višja, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,8 % nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Vrednost v decembru 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na december 2018 višja tako zaradi višje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 25,9 %), kot tudi zaradi višje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za 8,7 %).

Vrednost v letu 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v letu 2018

Vrednost v celem letu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 3,3 % višja kot v letu 2018; rast je bila za 16,6 odstotne točke nižja od rasti v letu pred tem. Vrednost v letu 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na leto 2018 višja za 3,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 3,2 %. 


Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
XII 2019
XI 2019 
XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo97,9103,0103,3115,4
  stavbe98,5112,9103,4156,0
  gradbeni inženirski objekti96,698,2103,2101,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.