Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, december 2019

Povprečna bruto plača za december 2019 za 2,2 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za december 2019 je znašala 1.855,25 EUR in je bila nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,0 % nižja od plače za november 2019. Povprečna mesečna bruto plača za 2019 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za 2018, in sicer nominalno za 4,3 %, realno pa za 2,7 %.

  • 17.2.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2019 nižja od plače za november 2019 predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil
Povprečna bruto plača za december 2019 je znašala 1.855,25 EUR; od bruto plače za november 2019 je bila nižja, in sicer nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,0 %. Povprečna neto plača za december 2019 pa je znašala 1.214,93 EUR in je bila od neto plače za november 2019 nominalno nižja za 1,6 %, realno pa nižja za 1,4 %.

Povprečna plača za december 2019 je bila nižja od povprečne plače za november 2019 predvsem zato, ker je bilo s plačo za december izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je znašala 1.753,84 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za 2018 je bila višja, nominalno za 4,3 %, realno pa za 2,7 %. Povprečna mesečna neto plača za 2019 pa je znašala 1.133,50 EUR in je bila nominalno za 3,7 %, realno pa za 2,1 % višja od povprečne mesečne neto plače za 2018.

Povprečna mesečna plača za 2019 višja od plače za 2018 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je bila od povprečne mesečne bruto plače za 2018 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 3,9 %, v javnem sektorju pa za 5,4 %; v institucionalnem sektorju država, delu javnega sektorja, je bila višja za 6,5 %. Tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju in v institucionalnem sektorju država v 2019 (glede na 2018), je bilo v veliki meri posledica zvišanja plač javnim uslužbencem na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

Povprečna mesečna plača za 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
V povprečju najvišjo mesečno bruto plačo za 2019 so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 2.628,55 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača za 2019 se je v primerjavi s plačo za 2018 zvišala v vseh dejavnostih, najizraziteje v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 8,9 %).

Povprečna mesečna bruto plača za 2019 višja od slovenskega povprečja le v dveh statističnih regijah
Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je bila višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 10,3 %) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,9 %).

Stopnje rasti povprečne bruto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne bruto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2019Ø I-XII 2019Ø X-XII 2019XII 2019
XI 2019
XII 2019
XII 2018
Ø I-XII 2019
Ø I-XII 2018
EURindeks
Bruto1.855,251.753,841.831,6997,8104,1104,3
Javni sektor2.174,572.050,792.113,94101,8104,9105,4
  od tega sektor država2.134,242.049,902.090,72101,9107,5106,5
Zasebni sektor1.710,031.617,981.703,6995,5103,8103,9
Neto1.214,931.133,501.190,7498,4104,5103,7
Javni sektor1.408,771.312,121.355,81103,5105,4104,7
  od tega sektor država1.378,341.312,501.339,71103,3107,9105,7
Zasebni sektor1.126,781.051,771.115,8895,7104,1103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2019 bodo objavljeni 25. februarja 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.