Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, december 2019

Povprečna bruto plača za december 2019 za 2,2 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za december 2019 je znašala 1.855,25 EUR in je bila nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,0 % nižja od plače za november 2019. Povprečna mesečna bruto plača za 2019 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za 2018, in sicer nominalno za 4,3 %, realno pa za 2,7 %.

  • 17. 2. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2019 nižja od plače za november 2019 predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil
Povprečna bruto plača za december 2019 je znašala 1.855,25 EUR; od bruto plače za november 2019 je bila nižja, in sicer nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,0 %. Povprečna neto plača za december 2019 pa je znašala 1.214,93 EUR in je bila od neto plače za november 2019 nominalno nižja za 1,6 %, realno pa nižja za 1,4 %.

Povprečna plača za december 2019 je bila nižja od povprečne plače za november 2019 predvsem zato, ker je bilo s plačo za december izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je znašala 1.753,84 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za 2018 je bila višja, nominalno za 4,3 %, realno pa za 2,7 %. Povprečna mesečna neto plača za 2019 pa je znašala 1.133,50 EUR in je bila nominalno za 3,7 %, realno pa za 2,1 % višja od povprečne mesečne neto plače za 2018.

Povprečna mesečna plača za 2019 višja od plače za 2018 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je bila od povprečne mesečne bruto plače za 2018 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 3,9 %, v javnem sektorju pa za 5,4 %; v institucionalnem sektorju država, delu javnega sektorja, je bila višja za 6,5 %. Tolikšno zvišanje plač v javnem sektorju in v institucionalnem sektorju država v 2019 (glede na 2018), je bilo v veliki meri posledica zvišanja plač javnim uslužbencem na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

Povprečna mesečna plača za 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
V povprečju najvišjo mesečno bruto plačo za 2019 so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 2.628,55 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača za 2019 se je v primerjavi s plačo za 2018 zvišala v vseh dejavnostih, najizraziteje v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 8,9 %).

Povprečna mesečna bruto plača za 2019 višja od slovenskega povprečja le v dveh statističnih regijah
Povprečna mesečna bruto plača za 2019 je bila višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 10,3 %) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,9 %).

Stopnje rasti povprečne bruto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne bruto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2019Ø I-XII 2019Ø X-XII 2019XII 2019
XI 2019
XII 2019
XII 2018
Ø I-XII 2019
Ø I-XII 2018
EURindeks
Bruto1.855,251.753,841.831,6997,8104,1104,3
Javni sektor2.174,572.050,792.113,94101,8104,9105,4
  od tega sektor država2.134,242.049,902.090,72101,9107,5106,5
Zasebni sektor1.710,031.617,981.703,6995,5103,8103,9
Neto1.214,931.133,501.190,7498,4104,5103,7
Javni sektor1.408,771.312,121.355,81103,5105,4104,7
  od tega sektor država1.378,341.312,501.339,71103,3107,9105,7
Zasebni sektor1.126,781.051,771.115,8895,7104,1103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2019 bodo objavljeni 25. februarja 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.