Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 4. četrtletje 2019

Število zasedenih delovnih mest tudi v 4. četrtletju 2019 višje

Število zasedenih delovnih mest je bilo tudi v 4. četrtletju 2019 višje kot v prejšnjem četrtletju, medtem ko se je število prostih delovnih mest zmanjšalo za 475. Stopnja prostih delovnih mest je ostala nespremenjena; bila je 2,2-odstotna.

  • 13.2.2020
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest je bila v četrtem četrtletju 2019 nekoliko manjša kot v tretjem četrtletju

V Sloveniji je bilo v četrtem četrtletju 2019 razpisanih nekaj več kot 17.300 prostih delovnih mest, kar je za 475 manj kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Povpraševanje po novi delovni sili se je najbolj zmanjšalo v dejavnostih trgovine; v teh dejavnostih je bilo razpisanih skoraj 400 prostih delovnih mest manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Več kot polovico vseh prostih delovnih mest so razpisali delodajalci s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in trgovine: dobrih 54 %, medtem ko je delež zasedenih delovnih mest v navedenih treh dejavnostih znašal 46 %.

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali skoraj 11.000 prostih delovnih mest ali 63,5 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Na drugi strani pa je bilo pri teh delodajalcih 81,4 % vseh zasedenih delovnih mest.

Število zasedenih delovnih mest tudi tokrat višje kot v prejšnjem četrtletju

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da se število zasedenih delovnih mest povečuje že od drugega četrtletja 2014. V 4. četrtletju 2019 je bilo v Sloveniji zasedenih okoli 778.500 delovnih mest ali 5.100 več kot v prejšnjem četrtletju.

Število zasedenih delovnih mest se je v opazovanem četrtletju glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo pri delodajalcih v dejavnostih gradbeništvo (za okoli 980) ter predelovalnih dejavnostih (približno za 960).

Stopnja prostih delovnih mest ostaja enaka kot v prejšnjem četrtletju

Stopnja prostih delovnih mest je bila v 4. četrtletju 2019 2,2-odstotna, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je zmanjšala za tri desetinke odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu (6,1-odstotna), najnižja pa v dejavnosti javne uprave in obrambe (0,3-odstotna).

Kako se je z vidika prostih in zasedenih delovnih mest končalo leto 2019?

Konec leta 2019 je bilo stanje v primerjavi s prejšnjim koncem leta tako:
- 2.100 manj prostih delovnih mest (od tega skoraj 1.300 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami),
- 16.600 več zasedenih delovnih mest (od tega skoraj 13.900 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami),
- 3 desetinke odstotne točke manjša stopnja prostih delovnih mest,
- dobrih 63 % prostih delovnih mest razpišejo delodajalci z deset ali več zaposlenimi osebami in
- dobrih 81 % zasedenih delovnih mest je pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami.Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.