Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 4. četrtletje 2019

Število zasedenih delovnih mest tudi v 4. četrtletju 2019 višje

Število zasedenih delovnih mest je bilo tudi v 4. četrtletju 2019 višje kot v prejšnjem četrtletju, medtem ko se je število prostih delovnih mest zmanjšalo za 475. Stopnja prostih delovnih mest je ostala nespremenjena; bila je 2,2-odstotna.

  • 13.2.2020
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest je bila v četrtem četrtletju 2019 nekoliko manjša kot v tretjem četrtletju

V Sloveniji je bilo v četrtem četrtletju 2019 razpisanih nekaj več kot 17.300 prostih delovnih mest, kar je za 475 manj kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Povpraševanje po novi delovni sili se je najbolj zmanjšalo v dejavnostih trgovine; v teh dejavnostih je bilo razpisanih skoraj 400 prostih delovnih mest manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Več kot polovico vseh prostih delovnih mest so razpisali delodajalci s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in trgovine: dobrih 54 %, medtem ko je delež zasedenih delovnih mest v navedenih treh dejavnostih znašal 46 %.

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali skoraj 11.000 prostih delovnih mest ali 63,5 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Na drugi strani pa je bilo pri teh delodajalcih 81,4 % vseh zasedenih delovnih mest.

Število zasedenih delovnih mest tudi tokrat višje kot v prejšnjem četrtletju

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da se število zasedenih delovnih mest povečuje že od drugega četrtletja 2014. V 4. četrtletju 2019 je bilo v Sloveniji zasedenih okoli 778.500 delovnih mest ali 5.100 več kot v prejšnjem četrtletju.

Število zasedenih delovnih mest se je v opazovanem četrtletju glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo pri delodajalcih v dejavnostih gradbeništvo (za okoli 980) ter predelovalnih dejavnostih (približno za 960).

Stopnja prostih delovnih mest ostaja enaka kot v prejšnjem četrtletju

Stopnja prostih delovnih mest je bila v 4. četrtletju 2019 2,2-odstotna, kar je enako kot v prejšnjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je zmanjšala za tri desetinke odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu (6,1-odstotna), najnižja pa v dejavnosti javne uprave in obrambe (0,3-odstotna).

Kako se je z vidika prostih in zasedenih delovnih mest končalo leto 2019?

Konec leta 2019 je bilo stanje v primerjavi s prejšnjim koncem leta tako:
- 2.100 manj prostih delovnih mest (od tega skoraj 1.300 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami),
- 16.600 več zasedenih delovnih mest (od tega skoraj 13.900 pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami),
- 3 desetinke odstotne točke manjša stopnja prostih delovnih mest,
- dobrih 63 % prostih delovnih mest razpišejo delodajalci z deset ali več zaposlenimi osebami in
- dobrih 81 % zasedenih delovnih mest je pri delodajalcih z deset ali več zaposlenimi osebami.Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.