Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, december 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v decembru 2019 povprečno za 8,8 % višje kot v decembru 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v decembru 2019 povprečno za 8,8 % višje kot v decembru 2018. Rastlinski pridelki so bili v povprečju dražji za 17,3 %, živali za zakol in živalski proizvodi pa za 4,0 %.

  • 14.2.2020
  • |
  • začasni podatki

Cene rastlinskih pridelkov v povprečju višje kot v decembru 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v decembru 2019 v povprečju za 17,3 % višje kot v decembru 2018. Občutno višje kot v istem mesecu preteklega leta so bile predvsem cene sadja in vina; sadje je bilo v povprečju dražje za 54,7 %, vino pa za 27,8 %. Precej višje so bile tudi cene krompirja (v povprečju za 16,7 %) in industrijskih rastlin (v povprečju za 6,2 %). Cene žit in zelenjadnic so bile nekoliko nižje kot v decembru 2018; žita so bila v povprečju cenejša za 2,0 %, zelenjadnice pa za 0,3 %.
 
Cene živali in živalskih proizvodov v povprečju višje kot v decembru 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v decembru 2019 v povprečju za 4,0 % višje kot v decembru 2018. Cene živalskih proizvodov so bile višje v povprečju za 3,3 %. Povprečna odkupna cena mleka je bila za 4,4 % višja, povprečna odkupna cena jajc pa je bila za 1,9 % nižja. Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 4,7 %. Precej višje kot pred enim letom so bile cene prašičev, v povprečju za 37,2 %. Višje so bile tudi cene perutnine (v povprečju za 2,7 %). Cene goveda so bile nekoliko nižje (v povprečju za 1,9 %).
 
Cene kmetijskih pridelkov v četrtem četrtletju 2019 v povprečju za 7,9 % višje kot v četrtem četrtletju 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v četrtem četrtletju 2019 v povprečju za 12,4 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta. Povprečno zvišanje cen rastlinskih pridelkov je bilo predvsem posledica višjih cen sadja in tudi krompirja. Cene živali in živalskih proizvodov so bile glede na četrto četrtletje 2018 v povprečju višje za 4,4 %. Od živali za zakol so se najbolj zvišale cene prašičev. Povprečna odkupna cena mleka je bila višja za 4,3 %.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
XII 2019
Ø 2015
XII 2019
XII 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ114,85108,8
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic113,25106,3
RASTLINSKI PRIDELKI125,75117,3
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic127,56113,3
Žita 103,1098,0
Industrijske rastline124,56106,2
Zelenjadnice, sadike in cvetje112,21103,9
  zelenjadnice107,9199,7
  sadike in cvetje130,42121,8
Krompir (vključno seme)196,19116,7
Sadjarstvo139,12154,7
Vino130,87127,8
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI108,87104,0
Živali za zakol103,71104,7
Živalski proizvodi113,90103,3
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
X-XII 2019
Ø 2015
X-XII 2019
X-XII 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ112,61107,9
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic111,96104,0
RASTLINSKI PRIDELKI117,78112,4
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic122,16102,8
Žita 94,7185,8
Industrijske rastline121,20102,6
Zelenjadnice, sadike in cvetje109,80101,6
  zelenjadnice108,41102,5
  sadike in cvetje112,4499,9
Krompir (vključno seme)222,91136,0
Sadjarstvo118,25140,8
Vino121,69107,0
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI108,62104,4
Živali za zakol102,90104,4
Živalski proizvodi114,21104,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 28. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.