Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Število živine, Slovenija, 1. 12. 2019

1. decembra 2019 smo v Sloveniji redili okoli 240.000 prašičev, kar je najmanj po letu 1991

1. decembra 2019 smo v Sloveniji po začasnih podatkih redili približno 19.000 prašičev manj kot pred enim letom. Goved v istem obdobju približno 6.000 več.

  • 14.2.2020
  • |
  • začasni podatki

Goved več kot pred letom dni
Začasni podatki kažejo, da se je v Sloveniji v letu 2019 ukvarjalo z rejo goved približno 30.000 kmetijskih gospodarstev. Vsa skupaj so 1. decembra 2019 redila približno 483.000 glav goved ali približno 1 % več kot v letu 2018 (to je približno 6.000 glav goved več).

Prašičev manj kot pred letom dni
Z rejo prašičev se je v decembru 2019 po začasnih podatkih ukvarjalo približno 22.000 kmetijskih gospodarstev ali približno 400 manj kot v decembru 2018.

1. decembra 2019 so vsa omenjena kmetijska gospodarstva skupaj redila približno 240.000 prašičev, to je približno 7 % ali 19.000 živali manj kot pred enim letom. Kot kažejo začasni podatki, se je število prašičev glede na prejšnje leto spet zmanjšalo in se tako dolgoletno upadanje števila prašičev nadaljuje. V letu 2019 se je tako v Sloveniji redilo najmanj prašičev po letu 1991.

Perutnine približno toliko kot pred letom dni
Po začasnih podatkih je v decembru 2019 redilo perutnino približno 35.000 kmetijskih gospodarstev ali približno 1.000 več kot v letu 2018. Vsa skupaj so redila približno 6.681.000 perutnine ali približno toliko kot pred letom dni, vendar z negativnim trendom (to pomeni približno 15.000 živali manj kot pred letom dni).

Ovc in koz približno enako število kot pred letom dni
Ovce je v letu 2019 po začasnih podatkih redilo približno 5.100 kmetijskih gospodarstev, kar je približno 350 več kot v letu 2018. Vsa skupaj so jih konec leta 2019 redila približno 110.000, kar je približno enako število kot pred enim letom, vendar s pozitivnim trendom (to pomeni približno 400 ovc več kot pred enim letom).

Koze je redilo približno 3.600 kmetijskih gospodarstev ali približno 100 več kot v letu 2018. Vsa skupaj so 1. decembra 2019 redila približno 25.000 koz, kar je približno 1 % več kot pred enim letom (ali približno 200 koz več kot v letu 2018).


Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Prašiči, Slovenija
Prašiči, Slovenija
1) - začasni podatki
Vir: SURS
Perutnina, Slovenija
Perutnina, Slovenija
1) - začasni podatki
Vir: SURS
Živina, Slovenija
201820191)2019
2018
številoindeks
Govedo476.806482.963101,3
Prašiči259.125240.13792,7
Perutnina6.695.9256.681.27499,8
Ovce109.832110.260100,4
Koze24.71024.885100,7
1) - začasni podatki
Vira: SURS, MKGP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.