Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, december 2019

V decembru 2019 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nespremenjene, na četrtletni ravni pa nižje

Cene inputov v kmetijstvu so v decembru 2019 glede na november 2019 v povprečju ostale nespremenjene, medtem ko so bile v 4. četrtletju 2019 za 0,4 % nižje kot v 3. četrtletju.

  • 14.2.2020
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni pa višje
Cene proizvodov in storitev, potrebnih za kmetijsko proizvodnjo (inputov v kmetijstvu), so v decembru 2019 na mesečni ravni ostale v povprečju nespremenjene, medtem ko so bile na letni ravni za 1,2 % višje. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so v decembru 2019 ostale v povprečju na ravni prejšnjega meseca, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se glede na november 2019 zvišale v povprečju za 0,2 %.

Malenkostna znižanja cen na mesečni ravni 
Decembra 2019 so se glede na november 2019 malenkostno znižale cene v naslednjih skupinah: gnojila, proizvodi in storitve za vzdrževanje opreme ter drugi proizvodi in storitve.

Cene opreme enake, cene zgradb pa višje kot v prejšnjem mesecu
Cene v skupini oprema se v decembru 2019 glede na november 2019 niso spremenile, cene v skupini zgradbe pa so se v povprečju zvišale za 0,7 %.

Cene inputov v kmetijstvu v 4. četrtletju 2019 nižje kot v 3. četrtletju 2019
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 4. četrtletju 2019 v povprečju za 0,4 % nižje kot v 3. četrtletju 2019 in za 1,2 % višje kot v 4. četrtletju 2018.
 
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu na četrtletni ravni nižje za 0,6 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 4. četrtletju 2019 glede na 3. četrtletje nižje v povprečju za 0,6 %.

V 4. četrtletju 2019 so se v primerjavi s 3. četrtletjem najbolj znižale cene gnojil (v povprečju za 2,3 %); nižje so bile tudi povprečne cene krmil (za 1,9 %) ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje opreme (za 1,6 %).
 
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu na četrtletni ravni nespremenjene
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu se v 4. četrtletju 2019 glede na 3. četrtletje 2019 v povprečju niso spremenile. Cene opreme so se zvišale v povprečju za 0,3 %, medtem ko so se cene zgradb znižale v povprečju za 0,6 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
XII 2019
Ø 2015 
XII 2019
XI 2019
XII 2019
XII 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)102,64100,0100,5
Semena in sadike101,77100,0109,1
Energija; maziva107,12100,198,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal86,0899,898,3
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila101,15100,097,6
Vzdrževanje opreme101,4199,798,5
Vzdrževanje zgradb106,54100,1103,3
Drugi proizvodi in storitve111,3799,9105,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)111,04100,2102,8
Oprema111,20100,0103,2
Zgradbe110,59100,7101,5
Skupaj (input 1 + input 2)105,23100,0101,2
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
X-XII 2019
    Ø 2015    
X-XII 2019
VII-IX 2019
X-XII 2019
X-XII 2018
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,0799,4100,4
Semena in sadike101,77100,1109,1
Energija; maziva107,51101,296,0
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal86,7697,7101,3
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila102,1898,198,6
Vzdrževanje opreme101,6198,498,5
Vzdrževanje zgradb105,78100,0102,6
Drugi proizvodi in storitve111,12100,5105,7
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,98100,0102,7
Oprema111,20100,3103,3
Zgradbe110,3799,4101,2
Skupaj (input 1 + input 2)105,5199,6101,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 28. februarja 2020).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.