Transport, Slovenija, december 2019

V slovenskih pristaniščih v 2019 za 8 % več potnikov kot pred enim letom

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v decembru 2019 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo za 21 % manj potnikov kot v decembru 2018. Prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov je bilo skoraj 19 % več kot v decembru 2018.

  • 14.2.2020
  • |
  • končni podatki
Z medkrajevnimi in mednarodnimi avtobusi prepeljanih v decembru 2019 več potnikov kot v decembru 2018
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v decembru 2019 prepeljali več kot 5 mio. potnikov ali za 0,1 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v decembru 2019 prepeljali več kot 2 mio. potnikov (ali 11 % več kot v decembru 2018). Pri tem so opravili okrog 48 mio. potniških kilometrov, kar je 10 % več kot v decembru 2018.  

V letališkem prometu pretovorjenega manj blaga kot pred enim letom
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v decembru 2019 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 85.500 potnikov, kar je za 21 % manj kot v decembru 2018. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil manjši; pretovorjenega je bilo za 2 % manj blaga kot v decembru 2018. 
 
Promet potnikov v pristaniščih v letu 2019 za 8 % večji kot v letu 2018
V slovenskih pristaniščih so v letu 2019 našteli več kot 143.500 potnikov, kar je za 8 % več kot v letu 2018. 
Blagovni promet v pristanišču Koper pa je bil v decembru 2019 manjši kot v decembru 2018; pretovorjenega je bilo malo več kot 1 mio. ton blaga, kar je za 31 % manj kot v decembru prejšnjega leta.  

Število prvič v Sloveniji registriranih motornih vozil višje kot v decembru 2018
Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v decembru 2019, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 8.800, kar je za 13 % več kot v decembru 2018. Med temi je bilo nekaj več kot 7.000 osebnih avtomobilov, kar je skoraj 19 % več kot v decembru 2018. 

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.


Izbrani podatki transporta, Slovenija
XII 2019I–XII 2019XII 2019
XII 2018 
I–XII 2019
I–XII 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.60228.351111,299,1
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)47,8531,9110,2101,9
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)5.39758.610100,198,0
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.73929.661102,8101,4
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)76113.237103,5103,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila8.794140.662112,599,8
Prvič registrirani osebni avtomobili7.030107.009118,599,5
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)296143.548800,0108,1
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.26122.11468,695,6
Zračni transport4)
Promet potnikov na letališčih (1.000)85,51.71978,794,9
Promet blaga na letališčih (1.000 t)11197,792,1
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Od vključno septembra 2019 dalje podatkov o zračnem prevozu ne objavljamo več zaradi prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. 

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.