Odkup lesa, Slovenija, december 2019

Vrednost odkupa okroglega lesa v decembru 2019 za približno 25 % nižja kot v decembru 2018

V decembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,4 milijona EUR, kar je za okoli 3 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 25 % manj od vrednosti odkupa v decembru 2018.

  • 14.2.2020
  • |
  • začasni podatki


Vrednost v decembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov višja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu


Skupna vrednost v decembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila 3,4 milijona EUR, to je za približno 3 % več od skupne vrednosti lesa, odkupljenega v predhodnem mesecu. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir ter vrednost drugega okroglega industrijskega lesa sta bili tokrat nižji kot v prejšnjem mesecu (za okoli 4 % oz. 10 %), vrednost odkupljenega lesa za celulozo in vrednost lesa za kurjavo pa višji (za skoraj 1 % oz. 67 %).

Vrednost v decembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom 
 

Skupna vrednost v decembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 25 % nižja od vrednosti odkupa lesa v decembru 2018. Višja kot v decembru 2018 je bila samo vrednost odkupa lesa za kurjavo, in sicer za 3 %. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 24 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za okoli 38 % in vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa za okoli 49 %.   

Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
XII 2019XII 2019
XI 2019
XII 2019
XII 2018
EURindeks
Skupaj3.403.087102,775,5
  hlodi za žago in furnir2.314.13096,176,4
  les za celulozo in plošče551.519100,962,2
  drug okrogel industrijski les71.76190,550,7
  les za kurjavo465.677166,9103,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 20. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.