Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, december 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v 2019 za 3,0 % višja kot v prejšnjem letu

Vrednost industrijske proizvodnje, vrednost zalog in prihodek od prodaje v industriji so bili v 2019 višji kot v 2018, v decembru 2019 pa nižji kot v novembru 2019.

  • 10.2.2020
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje šesto leto zapored višja kot v prejšnjem letu

Vrednost industrijske proizvodnje v decembru 2019 je bila od vrednosti proizvodnje v prejšnjem mesecu za 1,8 % nižja, od vrednosti proizvodnje v decembru 2018 pa za 1,0 % višja.

V celem letu 2019 je bila vrednost industrijske proizvodnje za 3,0 % višja kot v celem letu 2018. To je bilo že šesto zaporedno letno povečanje industrijske proizvodnje, vendar je bila stopnja rasti v 2019 za 2,0 odstotne točke nižja kot v 2018 (5,0-odstotna). Najvišja v teh šestih letih je bila v 2017 (8,4-odstotna).

Vrednost proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je bila v 2019 glede na 2018 za 3,4 % višja, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu pa za 0,8 % oz. za 3,6 % nižja.

Prihodek od prodaje in vrednost zalog v industriji nižja kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje v industriji v decembru 2019 je bil od prihodka v prejšnjem mesecu nižji (za 1,8 %), od prihodka v decembru 2018 pa višji (za 1,5 %). Na mesečni ravni je bil nižji tako na domačem kot na tujem trgu (za 0,6 % oz. za 0,9 %).

Prihodek od prodaje v industriji v celem letu 2019 je bil za 2,3 % višji od prihodka v letu 2018. Na tujem trgu je bil višji za 3,1 %, na domačem pa za 1,0 %. Višji je bil v vseh namenskih skupinah proizvodov; najizraziteje se je zvišal v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 4,5 %).

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v decembru 2019 glede na november 2019 za 0,5 % nižja, glede na december 2018 pa za 2,9 % višja. V celem letu 2019 je bila vrednost zalog za 4,1 % višja od vrednosti zalog v letu 2018.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XII 19
XI 19 
XII 19
XII 18
I-XII 19
I-XII 18
XII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,2101,0103,0122,9
B Rudarstvo81,281,396,475,0
C Predelovalne dejavnosti98,1101,3103,4126,3
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro103,5102,799,298,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,397,2100,2112,2
  AE Energenti101,7101,499,295,3
  AI Surovine98,596,0100,4116,2
B Proizvodi za investicije99,5108,9106,6157,9
C Proizvodi za široko porabo96,2101,3104,9115,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,199,5100,2134,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,6100,5105,8111,4
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi95,7106,1109,3132,5
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,2104,3101,7129,1
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,797,4102,9129,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi97,499,9102,4113,7
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XII 19
XI 19 
XII 19
XII 18
I-XII 19
I-XII 18
XII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,2101,5102,3122,7
B Rudarstvo105,0100,894,7102,0
C Predelovalne dejavnosti98,7102,2102,7122,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,095,8100,6114,8
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,095,7100,6115,3
B Proizvodi za investicije103,0112,3103,2151,0
C Proizvodi za široko porabo97,2100,7104,5113,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,1104,9101,6119,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo96,598,9105,2112,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XII 19
XI 19 
XII 19
XII 18
I-XII 19
I-XII 18
XII 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,5102,9104,1130,0
B Rudarstvo74,4145,3123,4108,5
C Predelovalne dejavnosti99,7102,9104,0130,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,3101,3102,5119,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,1101,0102,4119,4
B Proizvodi za investicije98,4107,2108,0145,2
C Proizvodi za široko porabo101,0102,9103,6132,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,5101,798,0116,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,4102,0104,3135,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.