Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2020

Letna rast cen v januarju 2020 2,1-odstotna, na mesečni ravni deflacija (−0,9-odstotna)

Cene življenjskih potrebščin so bile v januarju 2020 na letni ravni v povprečju za 2,1 % višje, na mesečni ravni pa za 0,9 % nižje. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale zimske razprodaje obleke in obutve.

  • 7.2.2020
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen 2,1-odstotna

Letna inflacija oz. letna rast cen je bila v januarju 2020 2,1-odstotna (v januarju 2019 je bila 1,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,7-odstotna (prav tako kot v istem obdobju prejšnjega leta).

Cene storitev so se v enem letu zvišale v povprečju za 2,6 %, cene blaga pa za 1,8 %, pri čemer so se cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga zvišale (za 3,1 oz. 0,6 %), medtem ko so se cene trajnega blaga znižale (za 1,7 %).

K letni inflaciji v januarju 2020 je največ, 0,6 odstotne točke, prispevala podražitev prehrambenih proizvodov (3,7-odstotna); med temi sta se najizraziteje podražili meso (za 9,2 %) in sveže sadje (za 14,7 %). Po 0,4 odstotne točke so k dvigu letne ravni cen prispevali dražji naftni derivati (cene goriv in maziv so se zvišale za 7,7 %, cene tekočih goriv za 10,4 %), dražje blago in storitve iz skupine stanovanje (predvsem 8,8-odstotno zvišanje cen oskrbe z vodo in raznimi storitvami v zvezi s stanovanjem) ter dvig cen raznovrstnega blaga in storitev (zavarovanje se je podražilo za 7,0 %).


Mesečno inflacijo nižale zimske razprodaje

Tudi v letošnjem januarju so zimske razprodaje vplivale na znižanje cen v skupini obleka in obutev in mesečno inflacijo znižale za 1,0 odstotne točke. Oblačila so bila v povprečju cenejša za 14,4 %, obutev za 7,9 %. Cenejši počitniški paketi (za 7,6 %) so mesečno raven cen znižali za 0,3 odstotne točke, cenejši potniški zračni prevoz (za 27,9 %) pa za 0,1 odstotne točke.

Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,3 odstotne točke zvišale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 1,7 %) Po 0,1 so k mesečni inflaciji prispevale še višje cene oskrbe z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 2,2 %) ter dražje dizelsko gorivo (za 2,7 %).


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2020 2,3-odstotna (v januarju 2019 je bila 1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,5-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 2,8 %, blago pa za 2,0 %. Cene blaga dnevne porabe in cene poltrajnega blaga so se zvišale (za 3,3 oz. 0,2 %), cene trajnega blaga pa znižale (za 1,7 %).


Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2019 1,3-odstotna (v novembru 2019 je bila 1,0-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,6-odstotna (v novembru 2019 1,3-odstotna). Najnižja je bila na Portugalskem (0,4-odstotna), najvišja, 4,1-odstotna, pa na Madžarskem; v Sloveniji je bila 2,0-odstotna.
Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2019 in 2020
Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2019 in 2020
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
I 20
I 19
I 20 
XII 19
I 20–II 19
I 19–II 18
I 20
Ø 15 
Skupaj102,199,1101,7104,45
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,4101,7101,8109,91
02 Alkoholne pijače in tobak101,4100,3101,1106,08
03 Oblačila in obutev101,487,4101,391,33
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo104,1100,9104,2112,06
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,899,8101,2102,07
06 Zdravstvo101,499,8101,6103,99
07 Prevoz101,399,799,497,84
08 Komunikacije99,9100,3100,6105,42
09 Rekreacija in kultura99,197,3101,398,48
10 Izobraževanje105,5100,0104,2111,83
11 Restavracije in hoteli101,9100,4102,9109,50
12 Raznovrstno blago in storitve105,3100,2102,8109,74
  Blago101,899,1101,0102,79
  Storitve102,699,2103,1108,03
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
I 20
I 19
I 20 
XII 19
I 20–II 19
I 19–II 18
I 201)
Ø 15 
Skupaj2,3-0,51,8105,15
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,31,72,0109,62
02 Alkoholne pijače in tobak1,60,31,1106,05
03 Oblačila in obutev1,5-13,21,090,00
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo3,80,94,3112,87
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,8-0,11,1100,69
06 Zdravstvo2,3-0,12,4105,84
07 Prevoz2,10,0-0,599,67
08 Komunikacije-1,20,2-0,2104,91
09 Rekreacija in kultura0,1-1,51,5101,19
10 Izobraževanje4,70,03,7110,64
11 Restavracije in hoteli2,60,43,3110,71
12 Raznovrstno blago in storitve4,10,32,4108,49
  Blago2,0-0,71,0102,69
  Storitve2,8-0,23,1109,47
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Novosti in metodološke spremembe v letu 2020

Na začetku tega leta smo – tako kot v prejšnjih letih – spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Raziskovanja o porabi v gospodinjstvih za leto 2018, preračunanih na cene iz decembra 2019. Uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin temeljijo na podatkih iz nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo za leto 2018, prav tako preračunanih na cene iz decembra 2019.

Nekoliko smo revidirali tudi seznam izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, in seznam prodajnih mest, kjer spremljamo cene teh izdelkov in storitev.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.