Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, december 2019

Prodaja v trgovini na drobno tudi v 2019, tokrat peto leto zapored, večja kot v prejšnjem letu

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v decembru 2019 za 2,8 % nižji kot v prejšnjem mesecu in za 6,6 % nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 31. 1. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v decembru 2019 nižji na mesečni in na letni ravni 

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v decembru 2019 za 2,8 % nižji kot v novembru 2019. Upad na mesečni ravni je bil posledica nižjega prihodka tako v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 3,8 %) kot v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 1,1 %). 

Glede na prihodek od prodaje v decembru 2018 je bil nižji za 6,6 %. Upad na letni ravni je bil posledica nižjega realnega prihodka v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 20,5 %); v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč višji (za 1,0 %). V trgovini na drobno z neživili je bil v primerjavi s prihodkom v istem mesecu prejšnjega leta višji za 3,7 %, v trgovini na drobno z živili za 2,2 % nižji.  

V celem letu 2019 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 3,3 % višji kot v letu 2018. Kljub temu da je bila rast za 1,4 odstotne točke nižja od rasti v preteklem letu, pa je prihodek od prodaje v trgovini na drobno narasel že peto leto zapored. Najizraziteje se je zvišal v trgovini na drobno z neživili, za 5,1 %; v trgovini na drobno z živili je bil višji za 1,3 %, v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi pa za 3,1 %.

Realni prihodek od prodaje motornih vozil v decembru 2019 višji na mesečni in na letni ravni

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v decembru 2019 na mesečni ravni višji za 3,2 %, na letni ravni pa za 9,4 %. Letno povečanje prihodka v decembru 2019 je bilo drugo najizrazitejše v tem letu. 

V celem letu 2019 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh za 4,2 % višji kot v prejšnjem letu, kar je za 7,4 odstotne točke manj od rasti v letu 2018. Celoletno povečanje prihodka je bilo v 2019 najnižje po letu 2013.

Podrobnejši podatki
za december 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 27. 2. 2020. Sočasno s tokratno objavo objavljamo tam tudi podrobneje razčlenjene podatke o trgovini na drobno in podatke o trgovini na debelo za november 2019.

Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
XII 2019
XI 2019
XII 2019
XII 2018
I-XII 2019
I-XII 2018
XII 2019
Ø 2015
Trgovina na drobno97,293,4103,3118,3
  Trgovina na drobno brez motornih goriv98,9101,0103,4111,5
     živila, pijače, tobak98,497,8101,395,9
     neživila (brez motornih goriv)98,4103,7105,1126,4
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi96,279,5103,1136,0
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
XII 2019
XI 2019
XII 2019
XII 2018
I-XII 2019
I-XII 2018
XII 2019
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil103,2109,4104,2169,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.