Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2019

Decembra 2019 med tujimi turisti v Sloveniji prevladovali Italijani

Turistični nastanitveni obrati so v decembru 2019 zabeležili 328.000 prihodov turistov (približno toliko kot v decembru 2018) in skoraj 798.000 njihovih prenočitev (9 % manj kot v decembru 2018). 

  • 31.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Tuji turisti ustvarili 510.000 ali 64 % vseh prenočitev v decembru 2019

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v decembru 2019 zabeleženih 110.000 prihodov domačih turistov (ali 1 % več kot v decembru 2018) in 218.000 prihodov tujih turistov (ali približno toliko kot v decembru 2018). Domači turisti so v tem mesecu ustvarili nekaj več kot 287.000 prenočitev (ali 6 % manj kot v decembru 2018), tuji pa nekaj več kot 510.000 prenočitev (ali 10 % manj kot v decembru prejšnjega leta).

Tudi v decembru 2019 prevladovali turisti iz Italije

Od tujih turistov so v decembru 2019 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Italije (26 % ali skoraj 134.000 prenočitev); sledili so turisti iz Avstrije (11 %), Hrvaške (10 %), Nemčije (6 %) in Srbije (5 %).

30 % vseh turističnih prenočitev v zdraviliških občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v decembru 2019 zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (več kot 240.000 ali 30 % vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske občine (22 %), občina Ljubljana (18 %) in obmorske občine (12 %).

Skoraj 60 % vseh prenočitev v hotelih

Tudi v decembru 2019 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (več kot 460.000, vendar 9 % manj kot v decembru 2018). Hotelom so po številu prenočitev spet sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (18 % vseh prenočitev ali 10 % manj kot v decembru 2018) ter apartmajska naselja (4 % vseh prenočitev ali 2 % manj kot v decembru 2018).

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 


Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, december 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2019I–XII 2019XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019I–XII 2019XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj328.0886.230.656100,1105,0797.71615.787.84991,1100,6
Domači110.0561.527.824100,8101,3287.5814.409.38493,897,6
Tuji218.0324.702.83299,8106,3510.13511.378.46589,6101,8
  od tega
iz Italije65.146597.55391,599,8133.8691.279.44986,495,9
iz Avstrije24.701396.527110,7103,954.5081.011.93699,4100,1
iz Hrvaške24.598235.020107,6107,452.273538.24994,5102,1
iz Nemčije10.072584.837100,9115,630.3261.522.66385,9111,8
iz Srbije 9.947144.850101,5105,326.319380.85695,7101,2
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, december 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2019I–XII 2019XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019I–XII 2019XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj328.0886.230.656100,1105,0797.71615.787.84991,1100,6
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine79.4721.009.929101,0100,1241.3253.444.67598,598,8
  Gorske občine71.9021.878.16395,7105,9179.0064.637.61989,1103,3
  Obmorske občine37.179955.74596,8102,897.0973.016.32589,6100,2
  Ljubljana77.3591.128.689107,9110,3144.9252.229.51185,4102,3
  Mestne občine31.105520.08098,4102,674.7881.051.04693,895,4
  Druge občine31.071738.05096,5106,860.5751.408.67383,698,7
Nastanitveni obrati
  Hoteli200.8813.056.18399,5103,3463.6707.319.00491,298,4
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše58.4501.174.703103,3113,8146.4713.274.55990,1109,3
  Apartmajska naselja  10.763137.31398,372,432.377482.65898,477,0
  Kampi  10.680713.46985,1110,129.3632.036.61982,3105,3
  Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine2.23889.11096,195,622.401363.84596,8101,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za december 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. februarja 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.