Demografski dogodki, Slovenija, 3. četrtletje 2019

V 3. četrtletju leta 2019 pozitiven naravni in selitveni prirast

V 3. četrtletju leta 2019 se je v Slovenijo priselilo 4.300 več prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. Pozitiven je bil tudi naravni prirast (za 440 prebivalcev).

  • 30.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Manj živorojenih in manj umrlih

V tretjem četrtletju 2019 se je rodilo 5.158, umrlo pa je 4.721 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 117 (2,2 %) manjše, število umrlih pa za 44 (0,9 %) manjše kot v istem obdobju leta 2018. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu znižala z 1,0 na 0,8.

Manj porok in več razvez

V tretjem četrtletju 2019 je zakonsko zvezo sklenilo 2.568 parov, razvezalo pa se je 505 parov. V primerjavi z istim obdobjem leta 2018 je bilo zabeleženih manj sklenitev zakonskih zvez (za 10,5 %) in več razvez (za 1,0 %).

Več notranjih selitev

V tretjem četrtletju 2019 je bilo registriranih 28.625 notranjih selitev ali za 4,4 % več kot v istem četrtletju leta 2018.

Selitveni prirast državljanov Slovenije štiriintrideseto četrtletje zapored negativen

V tretjem četrtletju 2019 se je v Slovenijo priselilo manj prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2018. Priselilo se jih je namreč 8.437 ali za 14 % manj kot v tretjem četrtletju 2018. Odselilo se je 4.124 prebivalcev. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.703) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (2.421).


Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (4.941), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 628 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.
Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
Vir: SURS
1) Začasen podatek.
Demografski dogodki, Slovenija
VII–IX 2018VII–IX 20191)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni5.27510,15.1589,8
Umrli4.7659,14.7219,0
Naravni prirast5101,04370,8
Priseljeni iz tujine9.78318,78.43716,0
Odseljeni v tujino3.7487,24.1247,8
Selitveni prirast6.03511,54.3138,2
Skupni prirast6.54512,54.7509,0
Sklenjene zakonske zveze2.8695,52.5684,9
Razvezane zakonske zveze5001,05051,0
Notranje selitve27.40752,428.62554,3
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2019 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 23. julija 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.