Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

2018: država za kulturo povprečno 209 EUR na prebivalca, vsak prebivalec sam pa povprečno 216 EUR

Prispevek kulture, izražen kot delež dodane vrednosti v bruto domačem proizvodu, je v zadnjih petih letih, tudi v 2018, znašal 1,1 % BDP.

  • 5. 2. 2020 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

 

Prešernov dan se kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, tudi dela prost dan pa od leta 1991.

Prispevek kulture k BDP

Področje kulture v ožjem smislu se v statističnih analizah določa na podlagi dejavnosti, ki sodijo  po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008) v naslednje skupine dejavnosti: založništvo, dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi, radijska in televizijska dejavnost, kulturne in razvedrilne dejavnosti in dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev.
Prispevek kulture, izražen kot delež dodane vrednosti v bruto domačem proizvodu (BDP), je v letih 2014–2018 znašal 1,1 %, v letih 2010–2013 pa 1,2 %. Za primerjavo: prispevek slovenskega kmetijstva k skupnemu BDP je bil v 2018 (znašal je 1,4 %) približno 27 % večji od prispevka kulture (v katerem pa niso upoštevani posredni učinki kulture na gostinstvo, turizem, trgovino itd.).

Izdatki za kulturo

Država je v 2018 namenija za kulturo – tj. za delovanje knjižnic, muzejev, galerij, gledališč, za koncertno, odrsko in filmsko produkcijo, za umetniške prireditve, spomenike in spominske hiše, kulturna praznovanja, subvencije umetnikom ipd., za storitve radia, televizije in založništva – skupno nekaj več kot 432 milijonov evrov, kar je bilo manj kot en odstotek BDP.
Povedano nekoliko drugače: celotni izdatki države za kulturo so v 2018 znašali 209 EUR na prebivalca (24 EUR manj kot v 2010). Vsak prebivalec sam pa je v 2018 porabil za kulturo povprečno 216 EUR (57 EUR več kot v 2010).

Zaposleni v kulturi

V Statistični register delovno aktivnega prebivalstva je po zadnjih podatkih konec oktobra 2019 vpisanih 15.125 oseb, ki opravljajo enega od 20 značilnih poklicev v kulturi, definirano po Standardni klasifikaciji poklicev 2008 – SKP 2008. Od leta 2014 se je skupno število oseb, uvrščenih v omenjene poklicne skupine, povečalo za nekaj več kot 16 %; njihova sestava glede na zaposlitveni status pa se ni bistveno spremenila: konec oktobra 2019 je bilo 63,5 % teh oseb zaposlenih( v 2014: 65,2 %), 36,5 % pa samozaposlenih (v 2014: 34,8 %).


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.