Gospodarska klima, Slovenija, januar 2020

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje

Januar 2020 je bil drugi zaporedni mesec, v katerem je bilo gospodarsko razpoloženje po nekajmesečnem padanju višje kot v prejšnjem mesecu.

  • 27.1.2020
  • |
  • končni podatki
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v januarju 2020 (4,1 odstotne točke) za 1,1 odstotne točke višja kot v decembru 2019 (3,0 odstotne točke).

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke), med potrošniki (za 0,3 odstotne točke) ter v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil negativen (za 0,3 odstotne točke).

Gospodarsko razpoloženje na letni ravni nižje

Glede na januar 2019 pa je bil kazalnik gospodarske klime v januarju 2020 za 8,0 odstotne točke nižji.

Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni je vplivalo vseh pet kazalnikov zaupanja: v predelovalnih dejavnostih (za 3,3 odstotne točke), med potrošniki (za 2,0 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2020
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2020
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2020
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.